GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

24. USKUMATU ÜLESTÕUSMINE ( Mk 16: 1-14 )

TAUSTAST: Vana pärimuse järgi oli Markus Peetruse tõlk ja Markuse evangeelium on Jeesuse elu Peetruse silmade läbi nähtuna. Üks selle evangeeliumi teemadest on jüngrite uskmatus. Ehkki Jeesus oli ette kuulutanud oma surma ja ülestõusmist, ei uskunud jüngrid siiski, et see on võimalik. Pange tähele, et Jeesuse ihu oli juba reedel üks kord võitud.
 1. Miks Galilea naised läksid isepäiselt hauale, ehkki nad teadsid, et kivi ja rooma valvesõdurid (Matteuse järgi) takistavad sinna pääsemist (1-3)?
   
 2. Naised olid näinud Jeesuse väärkoheldud ihu võidmist juba kaks päeva varem. Miks võisid nad tahta seda võida veelkord?
  • Mis sa arvad, kas sa oleksid tahtnud vastavas olukorras näha oma armsa ihu ja seda puudutada?
  • Üksnes Johannes oli näinud Jeesuse suremist. Teised jüngrid ei tahtnud üleüldse näha Jeesuse ihu. Miks mitte? (Kas teie arvates on siin erinevus meeste ja naiste suhtumiste vahel; kui see on nii, siis missugune on see erinevus.)
    
 3. Kui naised oleksid uskunud ülestõusmisse Jeesuse ettekuulutuste alusel, siis kuidas nad oleksid toiminud ülestõusmise hommikul?
   
 4. Mida mõtlesid naised, kui kuulsid ingli sõnu (6)?
  • Ingli sõnadele vaatamata lõid naised siiski sedavõrd kartma, et nad ei usaldanud rääkida ülestõusmisest kellelegi (8)? Mis hirmutas neid nii palju?
    
 5. Miks valis Jeesus naised esimesteks ülestõusmise tunnistajateks, ehkki neid ei lubatud tollel ajal tunnistada kohtupingis (7, 10)?
   
 6. Kuidas ja millal sündis nende naiste südames usk Jeesuse ülestõusmisse?
   
 7. Mis tundub sinu elus sama võimatuna kui surnu ellu ärkamine? (Võid vastata vaikselt oma mõtetes.)
  • Mida sa vastaksid, kui Jeesus laidaks su usku viisil, mida on kirjeldatud salmis 14?
    
 8. Milline erinevus on surnust ülestõusmise (mida õpetab ristiusk) ja hinge surematuse (millesse usuvad nii mitmedki usundid) vahel?
   
 9. Kui ei oleks surnust ülestõusmist, mida oleks siis kristlusel pakkuda inimkonnale?
  • Kujutage vaid endale ette inimest, kes usub kõiki ülejäänud ristiusu õpetusi, kuid ei usu surnust ülestõusmisse. Miks ei tohiks teda siiski kutsuda kristlaseks?
    
 10. Peetrus oli salanud oma Issanda kaks päeva varem. Mida tähendasid temale Jeesuselt saadud isiklikud tervitused (7)?
  • Kujutle, et oled langenud suurde pattu. Mida sa mõtleksid, kui saaksid varsti pärast seda Jeesuselt sõnumi, et ta tahab sinuga kohtuda?

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem