GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

1. JOOSEP - JUMALA POJA KASUISA (Mt 1: 18–25)

TAUSTAST: Rühmajuht räägib lühidalt Lk 1: 26–38 sündmustest. Moosese seaduse järgi oli kihlus sama siduv kui abielu ja truudusetust kihlusajal karistati kividega surnuksloopimisega. Suguelu tohtis alustada alles abielu sõlmimise järel (5Mo 22).
TÄHELEPANU: Sulgudes olev küsimus esitatakse vaid siis, kui eelmisele küsimusele ei tule vastust.

1. Millest saame aru, et Joosep tõepoolest arvas, et Maarja on teda petnud (18-19)?
 • Mis oli teie meelest Joosepile selles olukorras kõige raskem?
 • Mis te arvate, kas Maarja rääkis Joosepile ingli külaskäigust? Kui ei, siis miks? Kui rääkis, siis miks Joosep teda ei uskunud?

  2. Miks Joosep ei tahtnud petmise eest kätte maksta ega kaevanud Maarja peret kohtusse? Seaduse järgi oleks ta võinud seda teha.
 • Mida võis Joosep tunda Maarja vastu selles olukorras, millest räägivad salmid 18-19?

  3. Miks Jumal ei saatnud inglit Joosepi juurde samal päeval, kui ta saatis ingli Maarja juurde (20)? (Miks oli vaja Joosepi armastust läbi katsuda nii rängal viisil?)

  4. Neitsist sündimine tähendab seda, et seemnerakk tuli Maarja emakasse väljastpoolt seda maailma. Mille alusel suutis Joosep uskuda neitsist sündimisse, kuigi mitte midagi sarnast ei olnud maailmas kunagi varem juhtunud (20–23)?
 • Mis meie tekstis osutab sellele, et neitsist sündimine ei ole väljamõeldud lugu?

  5. Miks on just neitsist sündimine paljudele (ka teoloogidele) kõige raskemini usutav ristiusu tõde?
 • Kuidas kuuluvad ühte neitsist sündimine ja jumalaolemus?

  6. Miks ei oleks Jeesus võinud päästa oma rahvast pattudest, kui ta oleks olnud vaid Maarja ja Joosepi poeg?
 • Mõtle ühe patu peale, mida su südametunnistus sulle meelde tuletab. Loe seejärel 21. salm nii, et paned oma nime sõnade “oma rahva” asemele. Kas usud, et see salm on tõde sellisel viisil loetuna?

  7. Kuidas suutis Joosep hoiduda puutumast oma armsasse Maarjasse, kuigi nad elasid nüüd sama katuse all (25)?

  8. Arvatavasti pidasid kõik naatsaretlased Joosepit Maarja lapse isaks. Kas arvad, et Joosep üritas puhastada oma mainet enda ja Maarja sugulaste ees?
 • Miks Jumal valis just Joosepi ja mitte kellegi teise oma Poja kasuisaks?

  RÕÕMUSÕNUM: Ilmselt jõudis Joosep surra enne, kui Jeesus alustas oma avalikku tegevust. Sellegipoolest teadis ta tähtsaimat asja oma poja kohta: tema tuli päästma oma rahvast – kasuisa kaasa arvatud – nende pattudest.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem