GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

2. KOLM TARKA (Mt 2: 1–12)

TAUSTAST: Paljud juudid olid jäänud Pärsiasse (endisesse Babülooniasse) elama ka pärast Paabeli vangipõlve, mis oli lõppenud 500 aastat varem. Meie teksti targad olid nii astroloogid kui astronoomid ja nende usk erines juutide omast. Pärsia ja Palestiina vahemaa on 1000–1500 km.

1. Kui kaua kestis tarkade teekond, kui kaamel kõnnib päevas keskmiselt 30 km?
 • Mis te arvate, mida mõtlesid sellest reisist tarkade ülemused, naised ja naabrid?

  2. Miks tahtsid targad austada juutide kuningat, mitte enda oma?
 • Miks tahtsid targad tuua uuele juutide kuningale nii kalleid kingitusi (11)?

  3. Juutidel ei olnud oma kuningat olnud juba umbes 600 aastat; Heroodes oli ainult roomlaste vasall. Miks Heroodes ja kogu rahvas ehmusid, kuuldes tarkade juttu (3)?
 • Mida Heroodes tegelikult uskus (4, 16)? (Mida ta uskus oma võimu – pühakirja – Messia – Jumala plaani kohta?)

  4. Kust ja kuhu juhatas täht targad, vaadake salme 2 ja 9?
 • Miks Jumal ei lasknud tähel juhatada tarku otse Petlemma – miks tuli neil minna Jeruusalemma kaudu? (Miks oli tähtis, et targad puutuksid kokku kirjutatud Jumala sõnaga?)
 • Millise “tähe” on Jumal saatnud sinu teele juhatama sind Jeesuse juurde?

  5. Babüloonlased olid ehitanud Paabeli torni, röövinud seaduselaeka ja hävitanud templi. Targad olid nende järeltulijad. Miks Jumal juhtis oma vaenlased austama vastsündinud Jeesust kui kuningat?

  6. Miks ei läinud 12 kilomeetri kaugusel elavad jeruusalemlased tarkade kombel Petlemma, kuigi liikus kuulujutte, mille järgi oli seal nende vastsündinud kuningas?

  7. Mis viisil erines uus kuningas kujutluspildist, mis võis tarkadel olla matka alguses (11)?
 • Mida võime neilt meestelt õppida?

  8. Targad andsid Jeesus-lapsele kalleid kingitusi. Mida nad temalt vastukingituseks said?
 • Miks kulusid tarkade kingitused Joosepi perele ära (13)?
 • Mida sina võiksid anda Jeesusele sellel aastal sünnipäevakingiks?

  9. Milliseks võis tarkade elu kujuneda, kui nad jõudsid tagasi Pärsia ebajumalateenistuse ja paganauskude keskele?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesust koheldi tema elu jooksul kuningana vaid vähestel juhtudel. Targad teenisid teda tema elu alguses ja Rooma maavalitseja Pilaatus kirjutas selle aunime tema risti peale tema elu lõpus. Jeesus on kuningas, kes sirutab käe ka oma vaenlastele ja võtab nad vastu.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem