GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

3. JEESUS RISTITAKSE (Mt 3: 13–17)

TAUSTAST: Kaks veidi üle 30-aastast meest kohtuvad Jordani jõe kaldal. Tegelikult on nad nõod. Ühel neist on imelikud riided. Jeesus oli selle ajani elanud Galileas, Johannes Juuda kõrbes. Me ei tea, kas need kaks on kunagi varem kohtunud. (Rühmajuht jutustab lühidalt salmide 3: 1–12 sisu.)

1. Kuidas erinesid üksteisest nende kahe mehe lapsepõlv ja noorus?
 • Miks rahvas ja tollased juhid ei pilganud Johannest?

  2. Milline erinevus oli Jeesuse ja teiste ristitavate vahel?
 • Miks Johannes ei tahtnud Jeesust ristida?
 • Miks Jeesus tahtis lasta end ristida, kuigi Johannese ristimine oli mõeldud ainult patustele?

  3. Mida tähendavad Jeesuse sõnad 15. salmis?
 • Rühmajuht loeb Jh 19: 30. Kuidas Jeesus täitis Jumala õigust?

  4. Mida saame tänasest tekstist teada Jeesuse ja Jumala suhte kohta?
 • Mida räägib meile tänane tekst Jumala kolmainsusest?
 • Püha Vaim oli kogu aeg elanud Jeesuses. Miks ta sai nähtavaks just ristimise hetkel?

  5. Miks tahtis Jumal teha kõigile taevast kuuldavaks 17. salmi sõnad?
 • Tuleta meelde, mis sinu elus on juhtunud viimase kuu jooksul. Kas Jumal võiks 17. salmi sõnu kasutada ka sinu kohta?

  6. Johannes ristis inimese alles siis, kui see oli oma patud tunnistanud. Sellepärast kutsutigi tema ristimist meeleparandusristimiseks. Milline erinevus valitseb kristliku ristimise ja Johannese ristimise vahel? (Vt ka Ap 2: 38.)

  7. Kristliku ristimise hetkel ütleb Jumal ristitavale samad sõnad kui oma Pojale 17. salmis. Mis alusel võib ta patusele inimesele nii ütelda?

  8. Rühmajuht räägib lühidalt Aabrahami ohvrist (1 Ms 22). 17. salmi sõnad meenutavad Jumala sõnu Aabrahamile 1 Ms 22: 2. Mida ühist on nendel kahel juhtumil: sellel, kuidas Aabraham ohverdas oma poja, ja sellel, kuidas Jumal ohverdas oma Poja?

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem