GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

4. SAATAN KIUSAB JEESUST (Mt 4: 1–11)

TAUSTAST: Saatan ahvatles Eevat paradiisis ja pani ta pattu tegema. Samamoodi kiusas ta Jumala rahvast 40-aastase kõrberännaku jooksul ja pani selle üha uuesti patustama. Saatan on ka meist igaüht ahvatlenud patule ja on meidki pannud langema mitmeid kordi. Ka Jeesus pidi pandama proovile, kuna ta oli tõeline inimene ja inimkonna esindaja.

1. Kujutle, et veedad poolteist kuud kõrbes midagi söömata, kellegagi kohtumata. Mis võiks sinule olla sellises olukorras kõige raskem?
 • Milline võis olla Jeesuse vaimne ja füüsiline seisund 40 paastupäeva järel?
 • Võrdle omi kiusatusi Jeesuse kiusatustega. Mille poolest need erinevad?

  2. Paljud arvavad, et Püha Vaim juhib inimese üksnes täiuslikku ellu. Miks ta siis viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata (1)?
 • Miks viib Püha Vaim ka meid mõnikord olukordadesse, kus kurat saab meid kiusata?

  3. Esimene kiusatus puudutab meie põhivajadusi: nälga, janu, seksuaalsust, turvalisuse tarvet jne (3-4). Miks oleks see olnud patt, kui Jeesus oleks paar kivi leivaks muutnud, et saada midagi süüa?

  4. Kas sina usud, et inimene võib elada ainult Jumala sõnast, kui tema põhivajadused ei ole rahuldatud (4)? Vasta ausalt ja põhjenda oma vastust.

  5. Teise kiusatuse aluseks on meie Jumala-suhe (5–7). Mida oleks Jeesus võinud maailmale tõestada, kui ta oleks peale seesugust hüpet ellu jäänud?
 • Millisel kujul tuleb teine kiusatus meie ellu?

  6. Kolmas kiusatus paneb proovile meie Jumalasse uskumise kindluse. Kas saatan räägib 9. salmis tõtt? Põhjendage oma vastuseid.
 • Millist kasu oleks see maailmale võinud lühiajaliseltki tuua, kui Jeesus oleks nõustunud saatana pakkumisega?
 • Milliseid lühiajalisi eeliseid me võime saada, kui kummardame teisi isandaid ja jumalaid peale elava Jumala?

  7. Mis oli Jeesuse relvaks võitluses saatana vastu?
 • Mis on sinu relvaks, kui võitled patu ja kiusatustega?

  8. Jeesus võitis oma võitluse saatana vastu. Miks pidi ta hiljem kandma karistust, mis on mõeldud kiusatusele järele andnutele?
 • Missugune Jumal oleks Jeesus olnud, kui teda ei oleks kiusatud?
 • Missugune kristlane sina oleksid, kui sind poleks kiusatud?

  RÕÕMUSÕNUM: Rühmajuht loeb Hb 2: 18.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem