GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

5. MÄEJUTLUSEST (Mt 5: 21–32)

TAUSTAST: Mooses andis Seaduse Siinai mäelt. Jeesus, “uus Mooses”, andis mäejutlusega uue sügavuse vana Seaduse tõlgendamisele.

1. Mis on ühist vihal ja mõrval (21-22)?
 • Kas sind on kunagi kutsutud “lolliks” või “peast segaseks”? Mis tunne sul siis oli?
 • Kuidas järjepidev “lolliks” kutsumine mõjutab lapse hingeelu?

  2. Millise karistuse sina isiklikult määraksid nende pattude eest, millest on räägitud salmides 21-22?
 • Millise karistuse määraksid siis, kui on eksitud inimese vastu, keda sa armastad?

  3. Miks tuleb enne ära leppida, kui läheme “oma andi altarile viima” (23-24)?
 • Miks Jeesust ei huvita, kes on süüdi? Miks ta käsib oma kuulajail astuda esimese sammu leppimise suunas, isegi kui nad ei ole süüdi (23–25)?
 • Mis juhtuks sinu peres, koolis või tööl, kui hakkaksid tegutsema nii, nagu Jeesus siin õpetab?

  4. Aga kui Jeesus oleks hoopis öelnud: “Kui su vennal on midagi sinu vastu, siis unusta see, ära mõtle selle peale!” Kas sul oleks kergem täita seda käsku kui seda, mille Jeesus tegelikult andis?
 • Mis juhtub inimesega, kes ei anna kunagi andeks sellele, kes teda on haavanud?
 • Kes on see inimene, kellele Jeesus täna paluks sul andeks anda? (Võid vastata vaikselt, mõttes.)

  5. Miks peab Jeesus kujutluses tehtud pattu sama halvaks, kui tegelikult sooritatut (27-28)?
 • Tuleta meelde olukord, kus su silm või käsi meelitas sind pattu tegema. Millisel konkreetsel viisil oleksid siis võinud hoiduda patustamast (29-30)?

  6. Mida Jeesus tegelikult õpetab abielulahutusest (31-32)? Järgi teksti!
 • Kujuta ette olukorda, kus abielus olev inimene armub kellessegi kolmandasse. Millist kasu toob see kõigile asjaosalistele, kui ta otsustab järgida Jeesuse käsku?

  7. Mis on kõige suurem erinevus Jeesuse ja praeguse aja mõtteviisi vahel, kui räägitakse abielust?

  8. Kuidas seletaksid seda teksti inimesele, kes väidab, et on alati elanud mäejutluse põhimõtete järgi? Aga sellele inimesele, kes on lootust kaotamas, sest ei ole suutud nende käskude järgi elada?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesust karistati kõigil viisidel, mida tänane tekst mainib, alates kohtumõistmisest kuni tulepõrguni. Tema pidi maksma viimse kui sendi sellest võlast, mida meie oleme Jumala ees tema käske rikkudes kasvatanud (vrd salm 26).

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem