GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

7. VALEPROHVETEID (Mt 7: 15–23)

TAUSTAST: Prohveti töö oli kuulutada Jumala sõna oma aja inimestele. Võime sobitada seda teksti kõigi nende kirikuõpetajate ja ilmikutega, kes meile tänapäeval Jumala sõna kuulutavad.

1. Proovi leida sellest tekstist võimalikult palju põhjuseid, mille tõttu valeprohveteid on raske õigetest eraldada?
 • Kas selle teksti järgi tegutsevad valeprohvetid kiriku sees või väljaspool seda?

  2. Kuidas võib sinu arvates käituda kirikus selline prohvet, kes tegelikult on hunt lambanahas (15)?
 • Mis sa arvad, kas valeprohvet ise teab, et ta on valeprohvet? Põhjenda oma vastust.
 • Mis on vili, mille põhjal me võime prohveti üle otsustada (16-20)? Too mõni konkreetne näide.

  3. Kus esineb tänapäeval selliseid ilminguid, millest räägib 22. salm (ennustamist, kurjade vaimude väljaajamist, vägevaid tegusid)?
 • Mispärast kritiseerib Jeesus inimesi, kes teevad tema nimel suuri tegusid (23)?
 • Millise mõõdupuu järgi peame otsustama nende inimeste üle, kes tänapäeval teevad kristlaskonna keskel imesid?

  4. Mis on valeprohvetite arust usu peaeesmärk?
 • Kujuta ette inimest, kes käib vaid “imede koosolekutel”. Mis jääb tema usus vajaka?

  5. Milline on valeprohvetite suhtumine pattu (21, 23)?
 • Miks valeprohvetid ise ei mõista, et nad on ülekohtutegijad?

  6. Millisel eesmärgil ei kasuta valeprohvetid Jeesuse nime?
 • Rühmajuht loeb Rm 10: 13. Mis vahe on Jeesuse nime kasutamisel ja appihüüdmisel?

  7. Kuidas õpib Jeesus tundma enda omasid (23)?
 • Miks ei tunne Jeesus inimesi, kes on koguni teinud imesid tema nimel?
 • Kuidas võime täna teada, kas Jeesus tunneb meid kohtupäeval?

  8. Mida jutlustab õige prohvet patustele, “luuseritele”, parandamatult haigetele jne?
 • Kelle kohus on tänapäeval hoiatada kristlasi valeprohvetite eest?

  RÕÕMUSÕNUM: Saatan ei saa kunagi olla hunt Jumala Talle riietuses, sest tema ihus ei ole haavaarme. Valeprohvetite suur viga on see, et nad ei tunnista oma patte ega vaja järelikult ka Jeesust Jumala Tallena, ristil surnud vabastajana.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem