GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

8. ROOMA OHVITSER (Mt 8: 5–13)

TAUSTAST: Väeülem tegutses Kapernaumas okupatsioonivägede esindajana. Vägagi tõenäoliselt oli ta tapnud inimesi relvastatud kokkupõrgete käigus ja surmanuhtlusi täide viies. Rooma sõdurite usk oli keisri teenimine. Rühmajuht seletab lühidalt, kes olid Aabraham, Iisak ja Jaakob.

1. Meie teksti väeülem võis olla kuulnud elavast Jumalast oma (juudi rahvusest) teenrilt. Mis võisid olla teised võimalikud põhjused, et ta oli oma teenrisse nii kiindunud (5-6)?

2. Juudid ei käinud tavaliselt võõramaalaste kodudes, sest see tegi nad usulises mõttes ebapuhtaks. Millised põhjused võisid väeülemal veel olla, miks ta tundis, et ei ole väärt Jeesust oma kodus vastu võtma (7-8)?

3. Kirjelda väepealiku usku sel ajal, kui ta alles lähenes Jeesusele.
 • Kas sina usud, et üksainus sõna Jeesuse suust võiks lahendada sinu kõige raskema probleemi (8)?

  4. Mida ühist oli väepealikul enda meelest Jeesusega (9)?
 • Kuidas võis väepealik näha Jeesuse nähtamatut armeed, mida keegi teine ei näinud?
 • Kas usud, et Jeesus võib tänagi saata ühe nähtamatutest inglitest aitama seda inimest, kelle pärast sina oled palvetanud? Põhjenda oma vastust.

  5. Evangeeliumid räägivad vaid kahest korrast, kus Jeesus imestas kellegi usu suuruse üle. Mida oli siis nii erilist selle väepealiku usus (8–10)? (Milles seisneb erinevus imesse uskumise ja Jeesuse sõnasse uskumise vahel?)
 • Kas arvad, et mees ise teadis, et tal on suur usk?
 • Kui sina oled mõnikord suutnud uskuda Jeesuse sõnasse, enne kui kogesid tema abi, siis räägi sellest kogemusest.

  6. Salmides 11-12 annab Jeesus mõista, et muude uskude juurest tulnud paganatel on temasse lihtsam uskuda kui nendel, kes juba tunnevad Piiblit. Millest see võib olla tingitud?
 • Millise kriteeriumi järgi otsustatakse, kes pääsevad taevariiki ja kes tõugatakse välja pimedusse (põrgusse)?

  7. Jumal tõotas anda Messia ja oma maa Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Mille poolest meenutab väepealiku usk nende meeste usku?

  8. Väepealik ei olnud kohal nägemas, mis tema teenijaga sündis. Millises olukorras võis ta arvata teenija olevat, kui ta koju naasis (13)?
 • Jeesus ütleb ka sinule 13. salmi sõnad. Mida need täna sulle tähendavad?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesus tõugati Jumala riigist “välja kaugele pimedusse, kus on ulumine ja hammaste kiristamine” (12). Sel viisil hankis ta passi Rooma väepealikule ja ka teistele paganatele, kellel algselt ei olnud mingisugust õigust saada tema riigi kodanikuks.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem