GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

9. MATTEUSE KUTSUMINE (Mt 9: 9–13)

TAUSTAST: Jeesuse ajal oli üheskoos söömine juutidele sõpruse märgiks. Usklikud inimesed pidasid tölnereid endist halvemaks, kuna nood olid sageli rahaasjades ebaausad. Matteust peetakse sellesama evangeeliumi kirjutajaks, mida oleme uurimas.

1. Kujuta ette maksukoguja Matteuse argipäeva. Mida head ja mida paha see sisaldas?
 • Milline võis olla Matteuse jumalasuhe sellal, kui ta töötas maksukogujana?
 • Milliseid sõnu võis Matteus oodata Jeesuse poolt, kui too astus sisse tema “kontorisse”?

  2. Miks Jeesus ei küsinud Matteuselt: “Kas sa tahaksid saada minu jüngriks?”?
 • Mida võis Matteus tunda, kui kuulus õpetaja ja imetegija kutsus teda enda järgijate hulka?
 • Miks tahtis Jeesus valida oma jüngrite hulka ka ühe tölneri, ehkki ta teadis, et teda hakatakse seetõttu kritiseerima?
 • Miks Jeesus tahtis või tahab teha sinust oma jüngri?

  3. Mida mõtlesid Matteuse töökaaslased, kui ta lõpetas töö, jättes oma töölauagi koristamata?
 • Kuidas oli Matteusel julgust loobuda heast töökohast ja regulaarsetest sissetulekutest?
 • Mis sai Matteus nende asjade asemele, mis ta kaotas, kui hakkas Jeesust järgima?
 • Jeesus ütleb praegu sullegi võib-olla esimest, võib-olla sajandat korda: “Järgi mind!”. Mida sina talle vastad?

  4. Kuidas muutus Matteuse naise ja laste elu, kui kogu pere oli usklikuks saanud?
 • Miks tahtis Matteus korraldada õhtusöögi Jeesusele ja kutsuda kohale ka oma endised kolleegid (10)?

  5. Nimeta meie ühiskonnas inimrühmi, kellega “korralikud inimesed” ei taha mingit tegemist teha?
 • Miks tahtis Jeesus igasuguste inimestega läbi käia?

  6. Mida mõtles Jeesus salmidega 12-13?
 • Kumba nendest kahest rühmast kuulud sina enda arvates: tervete või haigete, õigete või patuste hulka? (Võid vastata vaikselt, mõttes.)
 • Mõtle selle teksti alusel, miks sinu elus on olnud haigust ja pattu?
 • Miks on mõnikord lihtsam Jumalale midagi ohvriks tuua kui osutada ligimestele halastust (13)?

  7. Miks Jeesust, “arsti”, pidi haigusega löödama? Miks teda, ainsat õiget, pidi patuste hulka arvatama? (Vrd Js 53: 10–12.)

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesus ise oli täiuslik ohver – seetõttu ei oota Jumal meilt enam muud ohvrit kui seda, et kasutame oma elu ligimese teenimiseks.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem