GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

10. PÜSIVUS KANNATUSTES (Mt 10:16–31)

1. Mil määral kohtab kristlane sinu meelest pilkamist ja vaenu tänapäeva ühiskonnas?
 • Mille pärast kristlasi tänapäeval kõige rohkem kritiseeritakse?

  2. Mis saab tavaliselt osaks lammastele huntide keskel (16)?
 • Mida peab silmas Jeesus, kui ta ütleb, et läkitab oma jüngrid kui lambad huntide keskele?
 • Kuidas võiksime olla targad nagu maod ja tasased nagu tuvid?

  3. Millistes “seaduserikkumistes” Jeesuse jüngreid süüdistatakse, kui neid viiakse kohtu ette (17–22)?
 • Kui sina teaksid, et sind viiakse usu pärast kohtu ette, kas arvad, et suudaksid mitte ette muretseda, kuidas ennast kaitsta (19-20)?

  4. Milline ühiskond paneb pereliikmed üksteisega käituma 21. salmis kirjeldatud viisil?
 • Mis paneb inimese oma veendumustele kindlaks jääma isegi juhul, kui kõik ülejäänud on teisel seisukohal (22)?
 • Kuidas arvad end käituvat, sattudes usu pärast tagakiusu alla?

  5. Kuidas võiks 23. salmi sobitada tänapäevaeluga?

  6. Mida tähendab jüngritele teadmine, et nende õpetaja on enne neid talunud samasugust tagakiusu (24-25)?

  7. Kujuta ette kahte inimest tagakiusu keskel: üks on veendunud, et tõde veel ükskord võidab ja vale paljastatakse. Teine ei ole selles sugugi kindel. Missugune erinevus on nende kahe inimese olukorras (26)?

  8. Proovi leida tekstist võimalikult palju põhjuseid, miks kristlane ei pea kartma tagakiusu (26–31).
 • Mida peab kristlane tegema ka tagakiusu keskel (27)?

  9. Kas Jeesus peab 28. salmis silmas Jumalat või kuradit?
 • Kuidas mõjutab inimese käitumist see, kas ta kardab tagakiusu keskel ainult Jumalat, või ka kuradit?
 • Mis on 28. salmi põhjal inimelu ainus tõeline õnnetus?

  10. Jeesus möönab, et vaenlane võib tappa kristlasegi (28). Kuidas siis võime sobitada salme 29–31 märtrite, nt Ristija Johannese eluga?
 • Miks ei või tagakius kunagi hävitada tõelist Kristuse kogudust?
 • Jeesus ütleb täna ka sinule salmide 30-31 sõnad. Mida need tähendavad sulle sinu praeguses elu olukorras?

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem