GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

12. KERGE KOOREM (Mt 11: 28–30)

TAUSTAST: Ike tähendab puust seadeldist, mis ühendab kaht härga, kui nad atra või koormat veavad.

1. Millised on levinumad koormad, mida inimesed meie päevil kannavad?
 • Kujuta ette oma praeguse hetke koormat seljakotina, mida pead seljas tassima. Kui suurim võimalik kott kaaluks sada kilo, siis kui palju sinu oma hetkel kaalub?

  2. Mille poolest erineb patukoorem raskustest, mida toovad kaasa katsumused? (Kumba on sul raskem kanda: halba südametunnistust või kannatusi?

  3. Kujuta ette oma elu ilma ühegi koormata. Mis oleksid sellise elu head ja halvad küljed?

  4. Milline inimene suudaks sinu meelest sinu koormaid koos sinuga kanda?
 • Mida see praktikas tähendab, et lähed Jeesuse juurde ja paned oma koorma tema ette?

  5. Mida mõtleb Jeesus 29. salmiga?
 • Kas sinu hing on leidnud hingamise? (Võid vastata vaikselt, mõttes.)
 • Miks võib ainult alandlik inimene leida hingamise? (Miks paljud kibestuvad, kandes oma koormaid?)
 • Kuidas saaksime nii tasasteks ja alandlikeks, nagu oli Jeesus?

  6. Mida mõtleb Jeesus, üteldes, et võtaksime eneste peale tema ikke? (Mis on Jeesuse ike? Kuidas see erineb meie endi koormatest?)
 • Kuidas muutub meie olukord, kui kanname iket üheskoos Jeesusega?

  7. Mida mõtleb Jeesus, öeldes et tema ike on hea ja koorem on kerge (30)?

  8. Mida teevad oma koormatega need inimesed, kes ei taha neid kanda Jeesuse ette?
 • Miks ka meie, kristlased, ei kanna alati oma koormaid Jeesuse ette?

  9. Kui palju võiks sinu koorem saada kergemaks, kui selles ei oleks enam südametunnistuse piina ega sulle kannatusi põhjustanud süüdlaste otsimist?
 • Kui palju võiks see sinu koormat kergendada, kui suudaksid uskuda, et Jeesus muudab selle heaks kõigile osapooltele?

  RÕÕMUSÕNUM: Rühmajuht loeb Jh 19: 17. Jeesuse rist oli maailma kõige raskem koorem, sest see sisaldas lisaks meie pattudele ka kõik meie koormad ja kannatused.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem