GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

13. TÜHJAD SÕNAD (Mt 12: 33–37)

TAUSTAST: Enne arutluse alustamist meenutage veidi, milliseid sõnu olete läinud nädala jooksul öelnud.

1. Millises olukorras on sul kõige raskem talitseda oma keelt?
 • Kas on olemas mõni inimene, kellega sa räägiksid teisiti, kui saaksid elu uuesti elada? (Võid vastata ka vaikselt, mõttes.)

  2. Miks on Jumala ees meie sõnad sama tähtsad kui meie teod?
 • Mille poolest meenutavad sõnad puu vilja (33)?
 • Kuidas võib halb puu muutuda heaks?
 • Kuidas võib halb inimene muutuda heaks?

  3. Jeesus kasutab karme sõnu, kutsudes oma kuulajaid “rästikute sooks”. Mida ühist on mürkmaol ja sellel, kes räägib halba (34)?
 • Mida mõtleb Jeesus lausega: “Suu räägib sellest, millest süda on tulvil” (34)?
 • Testi oma südant 34. salmi abil: mida see on täis? (Võid vastata vaikselt.)

  4. 35. salmis annab Jeesus mõista, et igal inimesel on südames “ladu”. Milliste asjadega inimesed selle ruumi tavaliselt täidavad?
 • Mõtle, mida räägid Jeesusest või Jeesusele. Mida näitavad sinu sõnad või nende puudumine sinu suhte kohta Vabastajaga?

  5. Mis on tühjad sõnad (36)?
 • Mis võiks olla tühjade sõnade vastand?
 • Miks me peame kohtupäeval aru andma “tühjadest” sõnadest ja mitte näiteks “halbadest” sõnadest?
 • Mis juhtuks sinuga viimsel kohtupäeval, kui kohtuotsus tehtaks öeldud sõnade alusel?

  6. Kas sinu meelest on võimalik pikalt peita teise eest seda, mis on südames? Kas suudad näiteks kõneleda sõbralikult nendega, kelle suhtes süda on täis viha ja kibestumist?
 • Mida arvad inimesest, kes räägib võimalikult vähe, et ainult mitte öelda tühje sõnu?

  7. Kui suure tõenäosusega suudad siit alates rakendada seda Jeesuse õpetust?

  8. Jeesus nimetas kord iseennast viinapuuks ja jüngreid selle oksteks (Jh 15: 1). Kuidas me siis võiksime kanda head vilja, olenemata halva tagavaradest meie südametes?

  RÕÕMUSÕNUM: Kuigi Jeesuse süda oli täis ainult head, mõisteti ta hukka tema sõnade tõttu – jumala pilkamises. Jeesuse rist oli see puu, mis kandis meie tühjade sõnade kibeda vilja.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem