GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

14. NISU JA RAIHEIN (Mt 13: 24–30 ja 36–43)

TAUSTAST: Raihein tähendab ilmselt ühte Palestiina taime, mis kasvamise ajal meenutab väga nisu. Selle seemnetes leidub mõnikord mürgist hallitusseent ja seetõttu püütakse raihein lõikusajal nisust eraldada.

1. TÄHENDAMISSÕNA (23-30)
 • Millist kahju teeb umbrohi põllumehele?
 • Milliseid motiive võib olla inimesel, kes külvab naabri põllule umbrohtu?
 • Kuidas sina reageeriksid, kui keegi üritaks saboteerida sinu tööd nagu naaber selles tähendamissõnas?
 • Mis on üllatavat peremehe suhtumises naabri kuritöösse (28–30)?
 • Miks on iga nisukõrs tähendamissõna peremehele nii tähtis (29)?
 • Kui mitu tera keskmiselt üks nisuiva kasvades annab?

  2. TÄHENDAMISSÕNA SELETUS (36-43). Pange tähele, et “põld” tähendab kaht asja: “maailma” (38) ja “Inimese Poja kuningriiki” (41), s.o kristlikku kirikut.
 • Varem oli Jeesus nimetanud Jumala sõna seemneks. Miks kutsub ta nüüd inimesi seemneks (38)?
 • Kes ja kuidas külvab inimesi (37, 39)?
 • Mida räägib meile see tähendamissõna hingevaenlase tööviisidest?
 • Mis on hingevaenlase eesmärk, kui ta külvab oma lapsi kõigist võimalikest paikadest just kristliku kiriku keskele?
 • Milline oleks Jumala kogudus, kui seal ei oleks ühtegi valevenda?
 • Miks ei saa me alati aru, kes on Jumala, kes saatana laps?
 • Miks ei tohi saatana lapsi heita kirikust välja enne kohtupäeva?
 • Kumb sort sina enda meelest oled: nisu või raihein? (Võid vastata vaikselt, mõttes?)
 • Kas selle teksti põhjal võib keegi olla poolest saadik nisu, poolest saadik raihein? Põhjenda oma vastust.
 • Milline on maailma lõpp (41–43)?
 • Mis on see saak, mida Jumal tahab koguda oma aitadesse?

 • ÕIGED (43)
 • Miks kasutab Jeesus äkki sõna “õige”, seletades tähendamissõna?
 • Rühmajuht loeb Rm 4: 5. Kuidas saadakse õigeks Pauluse kirja järgi?

  3. KOKKUVÕTVAD KÜSIMUSED
 • Mis vahe on õigel kristlasel ja valevennal?
 • Mis sa arvad, mida Jeesus soovib sinule isiklikult selle tähendamissõna kaudu öelda?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesusele sai osaks raiheina saatus, kuigi ta tegelikult oli parim “nisuiva”, mida maailm kunagi on näinud. Just selle tõttu võibki ta nüüd meist, raiheinadest, teha nisuivasid ja koguda meid maailma lõpus oma riiki.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem