GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

15. PEETRUS KÕNNIB VEE PEAL (Mt 14: 22–34)

TAUSTAST: Galilea järv on umbes 20x12 kilomeetri suurune. Mäekurust puhuv tuul võib mõnikord sellel järvel põhjustada ootamatu tormi. Neljas öövahikord algas kella kolmest öösel (25). Jüngrid olid selleks ajaks olnud järvel umbes üheksa tundi.

1. Miks saatis Jeesus jüngrid järvele, teades hästi, mis neid seal ootab (22)?
 • Miks saadab Jeesus teinekord meidki “tormi” kätte?

  2. Mõtelge, mis tunne jüngritel oli ja mida nad tegid mässava tormi haardes tunnist tundi (24)?
 • Mida võisid jüngrid mõelda Jeesusest, kes ei olnud tulnud nendega koos paati?
 • Mis sa arvad, mida Jeesus palus, palvetades sel ajal, kui tema sõprade elu oli ohus (23)?

  3. Jüngrid ei võinud loomulikult aimatagi, et Jeesus suudab vee peal kõndida. Mida nad võisid temalt selles olukorras oodata?
 • Mida sina ootad, et Jeesus teeks, kui sinu enda olukord tundub sulle lootusetuna?
 • Miks pidasid jüngrid Jeesust tondiks (26)?

  4. Mis tunne teil oleks, kui kuuleksite Jeesuse häält oma tormide keskel ütlevat: “Olge julged, see olen mina, ärge kartke!”?
 • Sõnad “see olen mina” on tegelikult Jumala nimi heebrea keeles (Jahve). Miks tahtis Jeesus neid sõnu kasutada just selles olukorras?

  5. Püüdke leida võimalikult palju põhjuseid, miks Peetrus tahtis kõndida võimsate lainete peal samal ajal, kui paat kõikus pimeduses lainetel üles ja alla (27)?
 • Kas arvad, et sina oleksid julgenud selles olukorras lainete peale astuda?
 • Miks Peetruse katse ebaõnnestus (30)?

  6. Mis Peetruse usust veel puudus (31)?
 • Mis vastuse annaksid sina Jeesusele, kui ta ütleks sulle 31. salmi sõnad?
 • Miks on tähtis, et meist igaüks õpiks realistlikult hindama, milline meie usk tegelikult on?
 • Missugune lohutus on selles loos inimesele, kes teab, et tal on vähe usku?

  7. Miks tuli Jeesus aitama tormi käes hädas olevaid sõpru alles kell kolm öösel? (Milline tähtis õppetund oleks jüngritel jäänud saamata, kui Jeesus oleks varem tulnud? Vrd 31–33.)
 • Miks tuleb Jeesus nii sageli ka meie “tormide” keskele üsna hilisel tunnil (mitte kohe algul)?

  RÕÕMUSÕNUM: Mitte keegi ei ulatanud Jeesusele abikätt, kui tema sattus tormi (st Jumala viha) kätte. Selle hinna pidi ta maksma meie nõdra usu eest. Aga just seetõttu võib Jeesus täna ulatada päästva käe ka sellele, kes tunneb, et tal on liiga vähe usku.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem