GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

16. SUUR HÄDA JA SUUR USK (Mt 15: 21–28)

TAUSTAST: Kaananlased olid olnud juba ammusest ajast alates juutide peamised vaenlased. Tüüros ja Siidon asuvad Galileast 45–60 km kaugusel. Jeesus ei tahtnud, et keegi saaks tema sealviibimisest teada (Mk 7: 24). Rühmajuht kordab kogunemise alguses üle põhiasjad kuningas Taaveti kohta (22).

1. Kujutage ette, milline võis olla selle ema argipäev ja millised olid tema suhted teiste inimestega (tütrega, mehega, oma teiste lastega, naabritega jne).
 • Milles võis ema ennast süüdi tunda?
 • Millistel meie aja emadel võib südames olla sama suur mure kui sellel naisel?

  2. Kaanani naine teadis Jeesuse kohta fakti, mis suuremale osale juutidest ei olnud “kohale jõudnud”: nimelt et ta oli Taaveti poeg (22). Kuidas ta oli saanud jõuda sellele veendumusele?
 • Miks see naine palus enda peale halastada (22)?

  3. Mis olid Jeesuse kolm esimest vastust Kaanani naise appihüüdele (23–26)?
 • Tavaliselt võttis Jeesus kõik abivajajad südamlikult vastu. Miks ta siis sellesse naisesse nii osavõtmatult suhtus?
 • Mida teeksid, kui Jeesus kohtleks sind, nagu ta kohtles seda naist?

  4. Mida mõtlesid jüngrid Kaanani naisest ja kogu olukorrast (23)?

  5. Kuidas Kaanani naine suhtus Jeesuse näilisse tõrjuvusse (23, 25, 27)?

  6. Mis võis Jeesuse südames juhtuda, kui ta ei vastanud naise appihüüdele?
 • Miks Jeesus mõnikord ei vasta ka meie appihüüetele?
 • Miks peab iga inimese usk läbi katsutama?

  7. Jeesus imetles vaid kahe inimese usku. Püüa leida tekstist võimalikult palju märke suurest usust (28)?

  8. Mida peetakse tavaliselt inimsüdames sündiva suure usu põhjusteks?
 • Rühmajuht loeb Mk 7: 30. Kuidas võis ühel paganast emal olla suur usk juba enne seda, kui ta oli näinud imet sündivat?
 • Millises olukorras me ise vajaksime suurt usku?

  9. Mis oli Jeesuse ainukese “välisreisi” eesmärk?

  RÕÕMUSÕNUM: Ristil rippudes pidi Jeesus uskuma vaikivasse Jumalasse, vrd Ps 22: 2-3, 25. Sel hetkel meenutas Jeesuse usk palju Kaanani naise usku. Ent erinevus nende kahe olukorras seisnes selles, et Jeesuse ees vaikis Jumal viha, mitte armastuse pärast.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem