GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

18. JEESUS MUUTUB JUMALA SARNASEKS (Mt 17: 1–9)

TAUSTAST: Mooses ja Eelija olid tahtnud Jumalat näha sadu aastaid enne seda sündmust, aga ei saanud selleks luba. Vana Testamendi järgi pidi Jumalat näinud patune surema. Nende kahe surma kohta vt 5Ms 34: 1–6 ja 2Kn 2: 11. Meie teksti mägi võib olla Hermoni mägi (kõrgus 2760 m). Vt kaarti.

1. 1. SALM. Mis tunne võis kolmel jüngril olla, kui Jeesus valis mäkkeronimisel just nemad oma kaaslasteks?
 • Kujutage ette, kuidas nägi välja kõrgesse mäkke ronimine tolle aja varustusega?

  2. 2. SALM. Kas sa oled kunagi soovinud, et saaksid näha Jumalat? Kui oled, siis millises olukorras?
 • Miks just Jeesuse nägu ja riided muutusid?
 • Miks tahtis Jumal näidata oma Poja jumalikku olemust patustele inimestele vähemalt ühel korral?
 • Miks jüngrid ei surnud, kuigi nägid püha Jumalat?

  3. 3. SALM. Miks pidi Jeesuse kirgastamise tunnistajateks olema ka kaks Vana Testamendi esindajat?
 • Mõtelge, miks Jumal valis selleks just Moosese ja Eelija.
 • Mis tunne neil võis olla näha Messiat, kelle tulekut nad olid ennustanud ja oodanud?

  4. 4. SALM. Mis oli selles olukorras jüngrite meelest eriliselt hea?
 • Kui sul on olnud nii hea vaimulik kogemus, et sa ei ole sugugi tahtnud pärast seda argipäeva tagasi pöörduda, siis räägi sellest teistele.
 • Kuidas mõtles Peetrus, et nad võiksid sellest päevast alates elada kõrge mäe tipus?

  5. 5. SALM. Mida pilv selles olukorras tähendas?
 • Miks Jumal ei öelnud “kuulake tema sõna”, vaid “teda kuulake”?
 • Võrdle seda situatsiooni olukorraga, mil Jumal andis kivist käsulauad Siinai mäel. Milline erinevus on nendes sündmustes?

  6. 6. SALM. Peetrus oli hetk tagasi öelnud, et tal on hea olla. Mida ta nüüd kartis?
 • Kas püha Jumala lähedal on olla hea või halb?
 • Kumma Jeesusega on sinu meelest kergem asju ajada: kas sellega, kellel on puusepa riided, või sellega, kellel on jumaliku õiguse valge rüü? Põhjenda oma vastust.

  7. SALMID 7–9. Mis tähtsus oli sellel, et Jeesus puudutas oma jüngreid?
 • Mis sa arvad, kas jüngrid olid kurvad või rõõmsad selle üle, et Mooses ja Eelija olid kadunud?
 • Miks Jeesus ei tahtnud, et sellest räägitaks teistele, isegi mitte ülejäänud üheksale jüngrile?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesus tuli alla kirgastusmäelt ja hakkas liikuma teise mäe, Kolgata, suunas. Seal pidi ta alasti surema, et ta võiks anda säravvalged riided meile, patustele.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem