GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

19. SÜDAMETU SULANE (Mt 18: 21–35)

TAUSTAST: Selles tähendamissõnas märgib kuningas Jumalat, sulased meid, inimesi, võlg meie patte ja vangikong põrgut. Üks talent on seitsmeteistkümne aasta palk (24). Sada teenarit on umbes kolme kuu palk (28).

1. Kui mitu korda on sinu meelest võimalik anda teisele inimesele andeks, kui ta eksib sinu vastu üha uuesti (21)?

2. TÄHENDAMISSÕNA
 • Kui suur summa oleks 10000 talenti praeguses rahas (23-24)?
 • Kuidas võib üks inimene kulutada ära sellise summa raha?
 • Mida arvad kuninga määratud kohtuotsusest? Kas see on õiglane või mitte (25)? Põhjenda oma vastust.
 • Miks ei palunud sulane kuningalt oma võla kustutamist (26)?
 • Mis viisil võis sulane loota hankida 10000 talenti, et maksta oma võlg tagasi (26)?
 • Leidke erinevaid põhjuseid, miks võla kustutamine ei teinud sulast rõõmsaks ja tänulikuks (27-28)?
 • Kui pika aja jooksul on võimalik säästa raha kolme kuu palga võrra (29)?
 • Mis oleks esimese sulasega juhtuma pidanud, et ta oleks oma töökaaslase võla kustutanud (30)?

  3. TÄHENDAMISSÕNA SELETUS
 • Mida ühist on patul ja võlal?
 • Kui kujutleda, et jääd Jumalale võlgu sada krooni iga vale eest, paarsada iga ebapuhta mõtte eest, kümme tuhat teise inimese vihkamise eest jne, siis kui palju arvad end praegu olevat Jumalale “võlgu”?
 • Kuidas me tavaliselt ennast õigustame, kui ei taha anda teisele inimesele tema patte andeks?
 • Mis on valesti sellise inimese usus, kes vastab Jumalale samamoodi nagu tähendamissõna sulane oma isandale (26)?

  4. KOKKUVÕTE
 • Kas südametu sulane märgib sinu meelest usklikku kristlast või inimest, kes Jumalasse ei usu? Põhjenda oma väidet.
 • Milline erinevus on nende kahe inimese olukorras, kellest üks ei taha oma ligimesele andeks anda ja teine ei suuda, kuigi tahaks?
 • Kuidas võib inimese süda muutuda andestavaks selle tähendamissõna järgi (32-33)?
 • Jeesus palvetas ka nende eest, kes naelutasid ta ristile. Miks teda siis karistati nagu halastuseta sulast selles tähendamissõnas (34-35)?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesus vahetas kohad meiega, võlgades sulastega, ja maksis meie võlad ning kogu inimkonna võla viimse pennini. Maksevahendiks, mille abil meie patuvõlg kustutati, ei olnud kuld ega hõbe, vaid Jeesuse kallis veri (1Pt 1: 18-19).

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem