GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

20. ABIELUST JA VALLASPÕLVEST (Mt 19: 1–12)

1. ABIELU LAHUTAMISEST 1–9
 • Miks huvitas varisere küsimus abielu lahutamisest (3)?
 • Mida inimesed arvavad lahutusest meie ajal?
 • Mis juhtub abielludes Jeesuse sõnade järgi (4-5a)?
 • Rühmajuht loeb 5Ms 24: 1. Mida Mooses täpselt käskis ja mida ta lubas? Võrrelge tema sõnu variseride tõlgendusega 7. salmis.
 • Otsige tekstist kõik põhjused, millega Jeesus põhjendab abielu eluaegset kestvust (4, 5, 6, 8, 9)?
 • Miks lubab Jeesus lahutada ainult uskmatuse tõttu (9)?
 • Millised tagajärjed ühiskonnale on abielulahutuste tavaliseks muutumisel, levimisel?

  2. UUESTI ABIELLUMINE 9-10
 • Võrrelge salme 8-9 Mt 5: 32-ga. Milline on Jeesuse seisukoht uuesti abiellumise kohta, kui endine abikaasa veel elab? Püsige tekstis!
 • Rühmajuht loeb 1Kr 7: 10-11 ja Rm 7: 2-3. Mida õpetab Paulus uuesti abiellumise kohta, kui endine abikaasa veel elab?
 • Kuidas reageerisid jüngrid sellele Jeesuse õpetusele (10)?
 • Miks on Piibli õpetus abielust ja lahutusest tänapäeval isegi kristlikes ringkondades maha vaikitud?

  3. VALLASPÕLVEST 11-12
 • Mida tähendab, et mõni on abieluks kõlbmatu juba emaihust alates?
 • Kuidas võivad teised inimesed teha oma ligimese abieluks kõlbmatuks?
 • Mida praktikas tähendab see, et mõni on ise end kohitsenud taevariigi pärast?

  4. KOKKUVÕTE
 • Mida sina arvad: kas inimene võib elada täisväärtuslikku elu, jättes seksuaalsuse oma elust täiesti välja? Põhjenda oma seisukohta.
 • Mis on Jeesuse meelest tähtsam kui õnneliku abielu sõlmimine?
 • Kelle kasu Jeesus silmas pidas, kui andis nii jäigad raamid suheteks teise sugupoolega?
 • Mida peaks tegema selline inimene, kes ei ole täitnud Jeesuse käske?
 • Kuidas muudab see, kui inimene ei tunnista Jeesuse õpetust abielust, tema suhtumist Piiblisse?

  RÕÕMUSÕNUM: Rühmajuht loeb Jh 8: 4–11.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem