GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

21. VEEL EI OLE LIIGA HILJA! (Mt 20: 1–16)

TAUSTAST: Teenar oli töölise tavaline päevapalk. Kellaaegade kohta vt. 3. salmi seletust Piiblis. Tähendamissõna isand on teadagi Jumal ja viinamägi tähendab tema riiki.

1. TÄHENDAMISSÕNA
 • Kui mitu korda käis isand töömehi palkamas (1–6)?
 • Miks avaldas isand palga vaid esimesele rühmale ja teistele mitte (2, 4)?
 • Too välja võimalikke põhjuseid, miks kõik ei olnud turul tööd otsimas kohe hommikul kell kuus.
 • Miks ei palganud isand ainult pealtnäha parimaid töötegijaid, vaid kõiki?
 • Mis võisid olla põhjused, et keegi ei olnud palganud “viimast rühma” (6-7)?
 • Võrdle esimese ja viimase rühma päevi (7, 12). Kumma päev oli parem?
 • Oletagem, et viimasesse rühma kuulus viis meest. Kui palju isand oleks “säästnud” meie rahas, kui ta ei oleks seda rühma üheks tunniks palganud?
 • Miks alustas isand palgamaksmist viimasest rühmast (8)?
 • Miks protesteeris esimene rühm, kuigi oli saanud kokkulepitud palga?
 • Kas sinu meelest maksti palka õigesti? Põhjenda oma vastust.
 • Leia võimalikult palju põhjuseid, miks isand tahtis maksta kõigile sama palga?

  2. TÄHENDAMISSÕNA SELETUS
 • Miks Jumal soovib võimalikult palju inimesi oma riiki?
 • Mis võiks olla palk selle tähendamissõna põhjal?
 • Miks on jumalariigis kõigil ühesuurune palk?
 • Millisel “tunnil” on sind kutsutud jumalariiki?
 • Kumma elu on sinu meelest kadestamisväärsem: kas selle, kes teenib Jumalat kogu oma eluaja, või selle, kes saab päästetud just enne oma surma?
 • Mida mõtled, kui Jumal annab sulle ühel päeval sama suure palga kui näiteks apostel Paulusele?
 • Mida tähendab 16. salm selle tähendamissõna valguses?
 • Jeesus ütleb sulle täna: “Mine ka sina minu viinamäele.” Mis sa talle vastad?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesus tegi ise Jumala viinamäel päeva raskeima töö. Tegelikult ainult tema töö tõttu võidakse maksta igale maailma inimesele tema “palk”.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem