GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

22. KUNINGAS RATSUTAB OMA LINNA (Mt 21: 1–11)

TAUSTAST: Rahvas ootas tunnusmärki Jeesuse messiaanluse kohta. Eesel oli messia tunnusmärk Sakarja raamatust. Jeesus oli Taaveti poeg 30. põlvest.

1. HÕISKAV RAHVAHULK
 • Mida inimesed üldiselt ootavad kuningalt, kes ratsutab rõõmuhüüete saatel linna?
 • Kas sinu meelest oli mingi erinevus jüngrite ja rahvahulga ootuste vahel Jeesuse suhtes selles olukorras?
 • Jälgige samm-sammult, milline ahelreaktsioon vallandus Jeesuse linna saabudes? Kes oli selle rongkäigu kavandanud? Kuidas kõik algas? Miks jüngrid ja rahvahulk heitsid oksi ja riideid teele? Miks oli terve linn ärevil?

  2. KUNINGLIKKUS
 • Miks kuningas Jeesus ratsutas pealinna eesli, mitte hobuse seljas?
 • Kust teadsid inimesed, et Jeesus on Taaveti poeg (vrd 20: 31)?
 • Mida kuninglikku oli Jeesuse käitumises?
 • Miks rahvahulk ei kartnud hüüda “Taaveti poeg”, kuigi see oli roomlaste meelest mässu õhutamine?
 • Siiamaani oli Jeesus varjanud oma kuninglikkust. Miks ta nüüd äkki pidas enda sellist kohtlemist iseenesestmõistetavaks?
 • Milline erinevus on tavaliste kuningate ja Jeesuse käitumises?
 • Miks pidi Jeesus kuningana surema?

  3. RAHVAS
 • Mis sa arvad, kas Jeesus tundis rõõmu rahva meeleavalduse üle? Põhjenda oma vastust.
 • Kui mitu protsenti samadest inimestest võis hüüda järgmisel päeval “löö ta risti”?
 • Miks mitte keegi sellest rahvahulgast ei asunud Jeesust kaitsma?
 • Kuidas Sina käituksid, kui peaksid seisma üksi oma seisukoha eest ja kõik muud oleksid sinu vastu?

  4. HOOSIANNA (tõlgituna: “Issand aita/ päästa!”)
 • Mida täpselt tähendab 9. salm? Vt. hüüu tähendust.
 • Miks sobib appihüüe kuningas Jeesuse tervitamiseks paremini kui elaguhüüe?
 • Mida erilist või hämmastavat on 11. salmis?
 • Kuidas mõjutas see juhtum Jeesuse tulevikku?

  5. SINA JA MINA
 • Millised asjad on pannud sind Jeesust appi hüüdma viimasel ajal või sellel advendiajal?
 • Miks on just selline hüüe parim ettevalmistus jõuludeks?

  RÕÕMUSÕNUM: Loe veelkord 5. salmi ja pane sõnade “Siioni tütar” asemele oma nimi.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem