GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

23. KUNINGA POJA PULMAD (Mt 22: 1–14)

TAUSTAST: Pulmad olid meie ajaarvamise alguses Lähis-Idas suurim pidu, mis argipäeva askelduste keskel võis toimuda. Ilmutusraamatus kutsutakse taevariiki mõnes kohas pulmapeoks. Kutsutud tähendasid algselt juute, aga nüüd igat inimest, kes on kristliku kiriku mõjupiirkonnas, aga keeldub võtmast Jumala kutset tõsiselt.

1. Tuleta meelde kuninglikke pulmi, mida oled jälginud televiisorist või ajakirjandusest. Millised inimesed olid kutsutud nendesse pulmadesse?
 • Millised inimesed võiksid ehk meie päevil käituda nagu need, kelledest räägivad 3. ja 5. salm?

  2. Kuidas suhtusid tähendamissõnas pulma kutsutud inimesed kuningasse?
 • Miks oli kutsututel suhteliselt kerge kutse tagasi lükata?
 • Miks keeldujad ei mõtelnud oma tegude võimalike tagajärgede peale?

  3. Jumal kutsub inimesi taevariiki oma teenijate ja Piibli kaudu. Miks enamus inimesi suhtub sellesse kutsesse salmides 3 ja 5 toodud viisil?

  4. Mis tunne sinul on, kui keegi kutsub sind kirikusse, piiblitundi vm, kui sul on palju tegemist?
 • Mida sinu reaktsioon näitab selle kohta, kui väärtuslikuks sa taevast pulmapidu pead?

  5. Mispärast koheldakse Jumala sulaseid mõnikord 6. salmis toodud viisil?
 • Kuidas ja millal sai 7. salm tõeks siin maailmas?

  6. Võrdle esimest ja teist kutsutute rühma omavahel – kuidas erines nende argipäev (5, 10)?
 • Kes on meie ajal need, kes tulevad teede pealt jumalariiki (9-10)?
 • Kuidas suutis “kaltsukubu” uskuda, et temaga ei tehta nalja, vaid et kuningas tõepoolest kutsub teda pulma?
 • Millised inimesed tänapäeval rõõmustavad selle üle, et neid kutsutakse taevasele pulmapeole?

  7. Üldiselt arvatakse, et kuningal olid laos piduriided nende jaoks, keda ta tänavatelt oli oma peole kutsunud. Miks ühele pulmakülalisele kuninga antud rõivad ei kõlvanud?
 • Piiblis tähendab pulmarõivas tihti seda jumaliku õiguse kuube, millesse Jumal riietab patuse. Milline usk on sellel inimesel, kes arvab, et ta võib taevasse minna “oma riietega”?

  8. Mida tähendab 14. salm selle tähendamissõna valguses?
 • Kes ei ole veel saanud kutset jumalariigi pulmapeole?
 • Keda ei ole valitud? Järgige teksti.

  9. Miks Jeesusega juhtus nagu pulmariieteta peokülalisega (13)?

  RÕÕMUSÕNUM: Rühmajuht loeb Ilm 7: 13–14.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem