GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

25. TAEVAS JA MAA KAOVAD (Mt 24: 29–44)

TAUSTAST: Kristlaskonnas on erinevaid teooriaid selle kohta, mis järjekorras juhtuvad asjad, kui Jeesuse tuleb maa peale tagasi. Selles tunnis me ei aruta ainult asjade toimumisjärjekorda, vaid asju endid. Rühmajuht seletab lühidalt Noa loo (37–39, vrd 1Ms 6-7).

1. Mis tunne sul oleks, kui kuuleksid, et Jeesus tuleb täna maa peale?
 • Mille poolest erinevad üksteisest Jeesuse ootamine ja surma ootamine?

  2. Milliseid muutusi maa atmosfääris ja kosmoses toimub enne Jeesuse tulekut? Kasuta vastuses praeguse aja termineid (29). (Millistel erinevatel viisidel päike ja kuu võivad pimeneda maa pealt vaadatuna? Pea meeles ka Noa aega.)
 • Milliseid muutusi atmosfääris on meie ajal tekkinud?

  3. Mille poolest erinevad üksteisest Jeesuse 1. ja 2. tulemine? Leidke võimalikult palju erinevusi (30).
 • Miks kõik maa suguvõsad halavad, kui Jeesus tuleb (30)?

  4. Mis kristlastega juhtub, kui Jeesus tuleb tagasi (31)?
 • Kas sina soovid elada ajal, kui 30. ja 31. salm teoks saavad? Miks?

  5. Mida tahab Jeesus ütelda, kui võrdleb oma tulemist viigipuuga (32–34)? (Kas see tähendamissõna räägib sinu meelest Iisraeli riigist? Kui räägib, siis kuidas?)

  6. Milline tähtsus on Jeesuse sõnadel (st Piiblil) lõpuaja kristlastele (35)?
 • Mida tähendab sinule see, et maailmas on midagi, mis kunagi ei kao?

  7. Miks peab Jeesuse taastulemise päev olema salajane (36)?
 • Kuidas muutuks sinu elu, kui teaksid, millal Jeesus tuleb?

  8. Mille poolest sarnanevad Noa aja inimesed inimestega meie päevil (38-39)? (Mis asjad neid huvitasid ja mis ei huvitanud?)

  9. Mida tähendavad 40. ja 41. salm? Võrdle neid salme ka Noa aja ja 31. salmiga.
 • Kujuta ette, milline näeb maailm välja, kui 40. ja 41. salm täituvad?

  10. Kellele on Jeesuse tagasitulek nagu murdvarga tulek (43-44)? Kellele on see kui lahusoldud sõbraga kohtumine?
 • Mida tähendab praktikas Jeesuse ootamine (42, 44)?
 • Kuidas võiks Jeesuse tagasitulekust saada meile lohutav, mitte hirmutav sündmus?

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem