GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

26. KÜMME NEITSIT (Mt 25: 1–13)

TAUSTAST: “Õli” tähendust selles tähendamissõnas on läbi aegade tõlgendatud kolmel eri viisil: A. See tähendab Püha Vaimu. B. See tähendab usku Jeesusesse. C. See tähendab Piiblit. Peigmees tähendab Jeesust ja pulmapidu taevast, kuhu pääsetakse Jeesuse teise tulemise järel.

1. Vestelge teemal: milline on teie meelest valvav kristlane?

2. TÄHENDAMISSÕNA
 • Pruutneitsite ülesandeks oli valgustada peigmehe teed pimeduse keskel. Kuna kellasid polnud, kuulusid viivitused asja juurde. Miks rumalad neitsid ei hoolitsenud selle eest, et neil oleks piisavalt õli mistahes olukorras?
 • Milliseid teadlikke või mitteteadlikke motiive võib olla inimesel, kes ei hooli sellest, kas sõbra pulmad õnnestuvad või mitte?
 • Milline erinevus oli tarkade ja rumalate neitsite peigmehesse suhtumises? Pakkuge eri võimalusi?
 • Miks ka targad neitsid ei püsinud ärkvel keskööni (5–7)?
 • Mida te arvate sellest, et targad neitsid ei andnud rumalatele õli (8–10)?
 • Peigmees oli kindlasti kohanud kõiki pruutneitsisid ka varem. Miks ta siis ütles rumalatele, et ei tunne neid (11-12)?

  3. TÄHENDAMISSÕNA TÕLGENDUS
 • Keda mõtles Jeesus, rääkides tarkadest neitsitest?
 • Keda pidas Jeesus silmas rumalate neitsite all?
 • Kuidas peaks Jeesuse tulekuks valmistuma tõlgenduste A, B ja C järgi? (Vt ülal “TAUSTAST”)
 • Milline erinevus usus on kristlastel, kellest üks on valmistunud Jeesuse tulemiseks ja teine mitte?
 • Kas oled enda meelest piisavalt valmistunud Jeesuse tulekuks?
 • Mida tahtis Jeesus meile oma tähendamissõnas õpetada, öeldes, et kõik kümme neitsit jäid oodates magama (5, 13)?
 • Millal ja mille järgi õpib Jeesus enda omasid tundma (12)?
 • Millises olukorras õpib inimene väärtustama taevast pulmapidu?
 • Mida räägib 13. salm isiklikult sinule?

  RÕÕMUSÕNUM: Me ei saa õppida teist inimest tundma, kui ta ei näita meile oma halvemaid külgi. Jeesus ei õpi sõna otseses mõttes meid tundma, kui me ei tunnista temale oma patte ja ei palu neid andeks.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem