GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

27. TALENDI SAAJAD (Mt 25: 14–30)

TAUSTAST: Üks talent vastab seitsmeteistkümne aasta palgale. Talentide tähendust selles loos võime tõlgendada kolmel viisil: A. Need tähendavad meie võimeid ja armuande. B. Need tähendavad Jumala armu (evangeeliumi, vrd Ef 4: 7). C. Need tähendavad armuvahendeid: Piiblit, ristimist ja armulauda.

1. Kui palju teeks üks talent meie rahas praegust palgataset aluseks võttes? Kui palju oleks kaks talenti? Aga viis (14-15)?
 • Milline oleks meie päevil parim viis selline rahasumma kasulikult investeerida?
 • Kui mitu aastat läheks aega, enne kui selline summa on kahekordistunud?
 • Miks ei ole alati nii lihtne paigutada teise inimese raha?

  2. Mis alusel jagas isand sulastele talente (15)?
 • Mida tähendab, et sulased said erineva arvu talente A, B ja C tõlgendusviisi järgi?
 • Kuidas ja millal oled sina saanud oma talendi Jumalalt?

  3. Kuidas mõjutas sulaste käitumist see, millised olid nende suhted isandaga?
 • Millistel erinevatel viisidel suhtusid sulased isanda naasmise viibimisse (19)?
 • Kuidas (A) armuandidega, (B) Jumala armuga ja (C) armuvahenditega kaubeldakse (16)?
 • Kuidas võib armuannid, Jumala armu või armuvahendid maasse kaevata (18)?
 • Millist neist kolmest tõlgendusviisist pead õigeks sina?

  4. Mida õpetab 26. salm meile Jumala kohta?
 • Millistes olukordades on sinule tundunud, et Jumal on vali mees, kes nõuab sinult võimatut?
 • Mis on valesti selle inimese usus, kes käitub nagu kolmas sulane selles tähendamissõnas (24-27)?

  5. Millal võetakse laisalt sulaselt tema talent ära (28)?
 • Mida tähendab 29. salm tõlgenduste A, B ja C valguses?

  6. Miks oli kolmanda sulase karistus nii suur, kuigi ta otseselt ei olnud kedagi rahadega petnud (30)? Arutlege vastuste üle eri tõlgenduste valguses.
 • Miks sai Jeesusele endale osaks kõlvatu sulase karistus (30)?

  7. Mida meie peame tegema, kui märkame, et oleme kõlvatud ja laisad sulased?

  8. Mis paneb meid kristlasi kauplema oma talentidega?
 • Kujutle, et Jeesus ütleb sinule viimsel kohtupäeval 21. salmi sõnad. Mis sa temale vastad?

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem