GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

28. KITSED JA LAMBAD (Mt 25: 31–46)

TAUSTAST: Selle tähendamissõna tõlgendamises on aegade jooksul esinenud kolm lähtekohta: vähemad või pisemad vennad tähendavad: A. Kannatavaid kristlasi, B. Kannatavaid juute, C. Kõiki kannatavaid inimesi maa peal.

1. Mis on viimse kohtupäeva tähendamissõnas sinu meelest eriti hirmutav?
 • Mida lohutavat on selles?

  2. Mida õpetab see tähendamissõna meile põrgust ja taevast (34, 41, 46)?
 • Millised inimesed peaksid tavaarusaamist mööda põrgusse minema?
 • Milline on patt, mis selle tähendamissõna järgi viib inimese põrgusse?
 • Miks põrgust räägitakse ja sellesse usutakse meie päevil üha vähem?

  3. Kui mitu vähemate vendade rühma selles tähendamissõnas esineb?
 • Kui paljusid neist rühmadest oled sina ise kunagi aidanud?
 • Millist nende kuue rühma hulgast on sinu meelest kõige raskem aidata?

  4. Miks on meil nii raske näha Jeesust näljase, januse, kodutu, alasti oleva, haigena ja (koguni!) vangis?
 • Mil määral sinu kodukogudus panustab nende kuue rühma aitamisse?

  5. Kuidas võisid “kitsed” oma käitumist õigustada: miks nad ei aidanud neid kuut inimrühma?
 • “Kitsed” hämmastusid siiralt oma kohtuotsust kuuldes. Miks nad võisid arvata, et otsus on teistsugune (44)?

  6. Miks ka “lambad” hämmastusid, kuuldes kuninga sõnu (38-39)?
 • Kust olid “lambad” saanud jõu armastada ka selliseid inimesi, kes polnud ehk eriti armastusväärsed?

  7. Milline tõlgendusviis alguses mainituist on sinu meelest õige?
 • Kuidas mõjutab meie käitumist see, millist tõlgendusviisi peame õigeks?

  8. Tähendamissõna viimsest kohtust näib kõnelevat ainult tegudest. Millises kohas tuleb sellegipoolest usk mängu? (Mille järgi on inimesed algul jaotatud lammasteks ja kitsedeks?)

  9. Millal Jeesus ise oli vähemate vendade olukorras – millal ta oli näljas, janus, kodutu, alasti, haige ja vang?
 • Miks Jeesus mõisteti kord samamoodi süüdi kui kitsed 41. salmis?

  RÕÕMUSÕNUM: Kogu maailma ajaloos on ainult kaks tähtsat kohtuprotsessi: kohus Jeesuse üle ja viimne kohus. Igaüks meist peab vastust andma oma hoolimatuse eest vähemate vendade suhtes esimesel või teisel neist kohtuprotsessidest. Kui usud, et sinu pattude üle on kohus mõistetud koos Jeesuse hukkamõistmisega, siis võid olla kindel, et sind kuulutatakse õigeks viimsel kohtupäeval.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem