GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

29. PALVEVÕITLUS KETSEMANIS (Mt 26: 36–46)

TAUSTAST: Karikas tähendab Piiblis sageli Jumala viha, mille patustaja peab justkui ära jooma (39). Rühmajuht loeb 39. salmi.

1. Kui palju inimesi soovid enese lähedale sina, kui oled tõeliselt õnnetu? (Miks Jeesus ei läinud Ketsemani aeda üksi?)
 • Miks kolm jüngrit ei suutnud valvata isegi mitte ühte tundi koos Jeesusega, kuigi nad olid kaluritena palju kordi öö läbi valvanud?

  2. See on evangeeliumides ainuke kord, kus Jeesus kurdab oma valu. Mis selles olukorras tegi Jeesuse hinge “väga kurvaks surmani”?
 • Kas sina oled kunagi tundnud kurbust surmani? Kui oled, siis millises olukorras?

  3. Paljud inimesed on võinud surra ilma hirmuta. Miks Jeesus ei võinud? (Millise õpetuse ta oleks meile andnud, kui oleks surnud ilma selle võitluseta, pilgutamata silmagi?)
 • Mis paneb inimese silmili maha langema (39)?

  4. Miks Jeesus ei palunud eestpalvet enese eest (40-41)?
 • Millisest kiusatusest Jeesus räägib 41. salmis?

  5. Vaadelge Jeesuse palvet 39. salmis. Kas Jeesusel ja Jumalal oli selles olukorras sama või erinev tahe?
 • Miks on tähtis selle palve esimene pool? Miks on teine pool tähtis?
 • Mis meiega juhtub, kui palvetame ainult selle palve esimest või ainult teist poolt?

  6. Milline on erinevus Jeesuse esimese ja teise palve vahel (39, 42)?
 • Miks Jeesus ei lõpetanud palvetamist pärast esimest või teist korda (39, 42, 44)?

  7. Kas Jeesuse tahe muutus palvevõitluse tulemusel? Kui muutus, siis kuidas?
 • Kas arvad, et suudaksid palvetada, et sind hülgaks see, keda armastad üle kõige, kui olukord nii nõuaks? Põhjenda oma vastust.
 • Mis oleks sinu ja minuga juhtunud, kui Jeesus ei oleks lõpuks nõustunud tühjendama Jumala viha karikat?

  8. Milline tundub sulle Jeesus 45.-46. salmis, võrreldes sellega, milline oli tema meeleolu veidi enne seda? (Mis muutis Jeesuse sealt alates kuni surmani täiesti rahulikuks?)

  9. Mis oleks juhtunud, kui Jeesus oleks löödud risti ilma, et sellele oleks eelnenud palvevõitlus?
 • Miks on nii tähtis, et ka meil oleks oma Ketsemani aed enne oma Kolgatat?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesus tundis hirmu selle mõtte ees, et tema sügav armastussuhe oma Isaga võiks katkeda. Meil ei ole vaja juua Jumala viha karikast, sest Jeesus on joonud sellest meie eest.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem