GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

30. MIKS SA MIND MAHA JÄTSID? (Mt 27: 33–54)

TAUSTAST: Ristilöödud inimesele on kõnelemine ja isegi hingamine raske. Eelija (49) oli 800 aastat varem elanud prohvet. Tavaline inimene ei tohtinud kunagi näha templi eesriide taga olevat kõige pühamat paika (51).

1. Surmanuhtluse täideviimine oli okupatsioonivägede ülesanne. Milline mulje jääb sulle salmide 33–36 põhjal meie teksti sõduritest – kas nad kannatasid selle pärast, et pidid lööma elavaid inimesi risti?
 • Veini anti ristilöödavatele tavaliselt valu leevendamiseks. Mis põhjusel võisid sõdurid Jeesuse veini sisse segada sappi, nii et seda ei saanud juua?
 • Mille tulemuseks võib olla see, et inimene harjub teiste kannatuste vaatamisega ja hakkab seda koguni nautima? (Mis määral võib näiteks vägivallafilmide vaatamine ja vägivalda sisaldavate videomängude mängimine seda sinu meelest soodustada?)

  2. Millised põhjused, mille pärast Jeesuse vaenlased teda pilkasid, hämmastavad sind (39–44)?
 • Kui sina oleksid näinud Jeesust sel hetkel, kas arvad, et oleksid suutnud uskuda, et tema on Jumala Poeg?

  3. Milliseid viimaseid sõnu võisid Jeesuse vaenlased ristilöödud Jeesuselt oodata?
 • Miks Jumal oli Jeesuse hüljanud (46)?
 • Kui sinule on kunagi tundunud, et Jumal on su maha jätnud, siis millises olukorras on see juhtunud?

  4. Mida kuuljad võisid mõelda, kui Jeesus kutsus ikka veel Jumalat oma Jumalaks?
 • Jeesuse sõnad 46. salmis on tsitaat ühest Taaveti laulust (22: 2). Miks tahtis Jeesus oma valu väljendada Piibli, mitte oma sõnadega?
 • Mida tahaksid sina öelda oma viimaste sõnadena?

  5. Mis põhjusel võib mõni inimene surres kõva häälega kisendada (50)?
 • Mida näitab Jeesuse kisendamine tema surma kohta?

  6. Mis viisil muutus meeleolu Kolgatal päeva möödudes (51–54)?

  7. Mis pani Rooma väeülema, kes Piiblit ei tundnud, uskuma, et see inimestest ja Jumalast hüljatud mees oli Jumala Poeg (54)?
 • Miks juudid nägid olukorda hoopis teisest küljes kui see Rooma väeülem?

  8. Tihti mõtleme, et Jeesuse kannatus oli nii suur, kuna ta kandis kogu maailma patte. Kui suur oleks Jeesuse kannatus olnud, kui ta oleks kandnud ristipuul ainult sinu patte?
 • Kui kogu maailmas oleks olnud vaid üksainuke inimene – sina – kas arvad, et Jeesus oleks sel juhul tulnud sind päästma ja sinu eest surema? Põhjenda oma vastust.

  RÕÕMUSÕNUM: Kas näed sellest loost, kui väga Jeesus sind armastab?!

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem