GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

32. MISJONIKÄSK (Mt 28: 16–20)

TAUSTAST: Ülestõusmisest on möödunud 40 päeva. Jeesus kohtab oma jüngreid viimast korda ja ütleb neile oma viimased sõnad ehk testamendi – kõige tähtsama, mida ta tahab, et jüngrid kindlasti meeles peaksid.

1. Milline on sinu meelest tavalise kristlase suhe misjonitöösse meie kirikus? (Kui palju on tavakristlane valmis misjonitöö edasiviimiseks kulutama oma aega, raha ja elu?)
 • Kui palju ja mis suunas on muutunud suhtumine misjonitöösse sinu elu ajal?

  2. Mida võisid jüngrid mõelda, et nad lähevad tegema mäele, kuhu Jeesus oli nad kutsunud (16)?
 • Milles mõned jüngrid veel sel ajal kahtlesid (17)?
 • Miks tahtis Jeesus teie arvates just need sõnad oma jüngritele ütelda kõige viimasena?

  3. Kuidas võis Jeesus arvata, et need üksteist hariduseta meest suudavad vallutada kogu maailma?
 • Jeesus oli käskinud oma jüngritel järgida ennast juba kolm aastat varem. Kuidas erines tollane kutse praegusest misjonikäsust?

  4. Mida võisid jüngrid mõelda, kuuldes sõnu “kõik rahvad”, mitte ainult “kogu Iisrael” (19)?
 • Milliseid vastuväiteid oleksid ehk jüngrid tahtnud esitada?
 • Milliseid vastuväiteid esitad sina siis, kui sind kutsutakse üles andma oma aega või raha maailma evangeliseerimiseks?

  5. Miks ei näe praeguse ajastu maailm sugugi välja nii, nagu Jeesusele oleks antud kogu meelevald taevas ja maa peal (18)?
 • Kas sina usud, et Jeesusel on täielik meelevald maailma ajaloos samuti nagu sinu ja sinu armsate eludes? Põhjenda oma vastust.

  6. Mida pidid jüngrid tegema misjonipõllul (19-20)?
 • Millised kaks asja on selle teksti järgi jüngriks saamise eelduseks (19-20)?

  7. Kuidas kavatseb Jeesus ise aidata jüngreid misjonikäsu täitmisel (20)?

  8. Miks kristlik kirik ei ole suutnud seda ülesannet lõpuni täita, kuigi aega on möödunud juba 2000 aastat?
 • Millised on sinu meelest kõige tavalisemad takistused misjonitöös meie päevil?
 • Mõtle, mis on sinu ülesanne misjonikäsu täitmisel: väljaläkitamine või -minemine?
 • Mis on sinu arvates misjonäri elu head ja halvad küljed?

  9. Mida sulle tähendab see, et Jeesus on sinuga maailma ajastu lõpuni, kui oled tema käsku täitmas?

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem