1. SÕNA ON JUMAL Jh.1:1-18TAUST: Juhul kui teie Piibligrupis on inimesi, kellele Piibel on veel üsna võõras, soovitame jätta selle esimese tunni esialgu vahele. See võib olla algajale liiga raskesti mõistetav. NB! Sulgudes olevaid küsimusi küsitakse ainult sel juhul, kui eelnevale küsimusele ei tule vastust.

1. SÕNA (1-3;14)
Selgita nende salmide sisu oma sõnadega.
Milline tähendus on sõnal kahe isiku vahelise kontakti loomisel/ püsimisel?
Miks kristluses on sõna tähtsam kui muud asjad, näiteks tähtsam kui kogemus?
Kuidas võiksime tunda Jumalat, kui meil poleks Jumala sõna?
Miks Jeesust nimetatakse Jumala Sõnaks?

2. VALGUS (4-10)
Mida tähendavad salmid 4-5?
Mis ühist on Jeesusel ja valgusel?
Mida tähendab viies salm?
Miks ei tundnud maailm Jeesust ära, kuigi ta paistis siin nagu valgus pimeduse keskel (10)?

3. RISTIJA JOHANNES (6-8)
Milles seisnes Ristija Johannese ülesanne selle teksti järgi?
Miks on öeldud, et Ristija Johannes ise ei olnud valgus?
Mis sai Johannese olema nii alandliku, et ta ei hakanud taotlema “ise valguseks olemist”?
Võrdle Johannese tööd selle ülesandega, mille oled ise saanud Jumalalt.

4. MAAILM JA JUMALA LAPSED (9-13)
Milline koht on maailm selle teksti järgi?
Kuidas saame Jumala lasteks selle teksti järgi? (Miks keegi ei või olla sünnist saati Jumala laps?)
Kas sina oled saanud Jumala lapseks? Kui oled, siis kuidas? (Võid vastata vaikselt, oma mõttes.)

5. JOHANNESE TUNNISTUS (15-18)
Ütle oma sõnadega, mida tunnistas Ristija Johannes Jeesuse kohta.
Kas võid ütelda, et 16.salmi sõnad on sinu elus tõeks saanud?
Mis on Johannese järgi ainuke viis õige Jumala tundmaõppimiseks?
Mida arvad seda teksti lugedes väitest, että moslemitel, kristlastel ja juutidel on sama Jumal?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus ja Sõna on üks ja sama asi. Kes võtab vastu Jumala sõna, see võtab vastu Jeesuse. Kes hülgab Piibli, see hülgab Jeesuse. Jeesuse sõna on see valgus, mis ka täna valgustab sinu elu pimedust. Ainult siit võid saada “armu armu peale”.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com