3. VESI MUUTUB VEINIKS Jh.2:1-11TAUST: Pulmad olid Jeesuse ajal suur sündmus. Need kestsid tavaliselt mitu päeva. Naatsaret on Kaanast linnulennult umbes 12 km kaugusel. Jeesuse ema ei olnud sel ajal näinud veel mitte ühtegi oma poja tehtud imet, aga ta ise oli kogenud neitsistsündimise ime.

1. Mis võis olla selle põhjuseks, et vein lõppes nendes pulmades peo keskel - pakkuge erinevaid variante.
Mis võis selles olukorras kõige enam häirida pererahvast, mis pulmapaari?

2. Kas Maarja võis osata soovida, et juhtuks selline ime, nagu lõpuks neis pulmades juhtus? Miks jah, miks ei?
Kolmandas salmis on kirjas Maarja palve. Võrdle Maarja palvet enese palvetega.

3. Miks Maarja ei andnud alla, kuigi Jeesus näiliselt ei võtnud tema vihjet kuulda (4)?
Mida uskus sel ajal Maarja oma poja kohta?
Miks tegi Jeesus ime, kuigi võibolla alguses ei kavatsenud seda teha?

4. Millistes olukordades vajame samasugust usku, kui Maarjal oli?

5. Mida võisid teenijad mõelda kandes küla kaevult ämbrite kaupa vett keset pulmapeo-kiiret?
Miks teenijad tegid nii, nagu Jeesus neid käskis?

6. Kui kaua aega kulub hea veini valmimiseks?
Igasse kivianumasse võis mahtuda 80-120 liitrit (6). Arvuta, kui palju maksaks selline hulk head veini tänapäeval?

7. Mida võisid teenijad mõelda märgates, et vesi on muutunud veiniks?
Kas arvad, et kõik teenijad uskusid sellest alates Jeesusesse? Põhjenda oma vastust.

8. Sõna “kirkus” tähendab Piibli kontekstis seda, et Jumala lähedalolu on palja silmaga nähtav. Kirkust nähti varem kogudusetelgis ja templis. Mida tähendab see, et Jeesus avaldas jüngritele selle imeteo läbi oma kirkust (11)?
Miks nimetab Johannes Jeesuse tehtud imesid tunnustähtedeks?
Johannes räägib hiljem, et Jumala kirkus ilmnes ka Jeesuse kannatuses. Mida ta sellega silmas peab?

9. Mida uskusid jüngrid Jeesuse kohta peale seda imet?
Miks ei olnud jüngrite usk veel “valmis”?

RÕÕMUSÕNUM: Vanas testamendis liidetakse vein Juuda suguharust tõusva valitsejaga: “Ei lahku valitsuskepp Juudast... kuni tuleb Juuda poeg... ja teda võtavad rahvad kuulda... Ta peseb oma kuube veiniga...” (1.Moos.49:10-11). Uues testamendis tähendab vein Jeesuse verd, mis valati meie pattude andeksandmiseks.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com