5. VARISER JA VASKMADU Jh.3:1-16TAUST: Kuigi Nikodeemus oli niiöelda asjatundja usuküsimustes, ei olnud ta pääsenud Jumala riiki sisse. Paljuütlev on see, et ta tuleb vestlema Jeesusega, kes on temast noorem, vähem koolitatud ja madalama ühiskondliku positsiooniga. Nikodeemus kuulus suurde nõukokku, ta oli siis teatud mõttes valitsuse liige.

1. Millised on tänase teksti põhjal Nikodeemuse iseloomu head ja halvad küljed? (Mida kõneleb temast see, et ta ei tulnud Jeesuse juurde päeval, vaid öösel?)
Millist asja tuli Nikodeemus sinu arvates tegelikult Jeesuselt küsima?

2. Miks ei ole Nikodeemusel päästekindlust, kuigi ta on uskunud Jumalasse kogu eluaja?
Millistel põhjustel võib meil päästekindlus puududa?

3. Järgmiseks uurime, mida Jeesus peab silmas rääkides uuestisündimisest. Mis muutub, kui inimene sünnib ülalt (3-8)?
Mida tähendab see, et uuestisündimine toimub “veest ja vaimust” (5)?

4. Nikodeemus esitab Jeesusele küsimuse: “Kuidas sünnitakse uuesti?” (9). Seleta oma sõnadega lahti, mida Jeesuse talle vastab (10-16)?

5. Uuestisündimist selgitades toob Jeesus näite iisraeli kõrbeteekonnalt. Tookord laskis Jumal tulla nende juurde mürkmadusid rahva pattude pärast. Hiljem siiski andis Jumal abinõu madude mürgi vastu: kes vaatas ridva otsa püstitatud vaskmadu, see jäi ellu (4.Moos.21:4-9). Mis ühist on sellel sündmusel Jeesuse ristisurmaga – leidke võimalikult palju paralleele (13-16).

6. Mida uskusid need inimesed, kes nõustusid vaskmadu vaatama?
Piibel räägib, et sellel päeval suri palju inimesi. Miks ei uskunud kõik Jumala antud päästeteed?
Mida ühist on sellel Vana Testamendi jutustusel uuestisünniga?

7. Madu on Piiblis tavaliselt alati Saatana, Jumala vastalise võrdpilt. Miks kõrvutab Jeesus end selles loos just maoga?

8. Mida õpetab 16. salm meile uuestisündimise kohta?

9. (Kui aega jätkub:) Milliseid väärarusaamu uuestisündimise kohta on teil varem olnud? Vestelge nendest selle teksti valgusel.

RÕÕMUSÕNUM: Jumal on just sind armastanud nii palju, et andis oma ainusündinud Poja, nõnda et ka sina, kes tahad uskuda temasse, ei hukkuks, vaid saaksid igavese elu.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com