6. ELAV VESI Jh.4:5-19TAUST: Tänase teksti naine oli samaarlane; ta kuulus juutide poolt halvaks peetud segarahva hulka. Kui naine oli kolmekümnene, siis tähendaks see, et ta oli vahetanud meest umbes iga kahe aasta tagant.

1. Miks läks naine kaevule keskpäeval ja mitte õhtupoolikul, nagu teistel Sükari naistel kombeks oli? (Milline tunne võis tal olla minna iga päev üksi kaevule?)
Kellega võib selline naine seltsida?
Milliseid lootusi ja hirme võis tal olla tuleviku suhtes?

2. Kumb on sinu meelest raskem, kas jätta järjest maha viis abikaasat, või ise viis korda mahajäetud saada. Põhjenda oma vastust.
Milline tunne võis olla alustada kooselu kuuendat korda, pealegi veel abielus oleva mehega?
Mil viisil võis naine üritada õigustada seda tõsiasja, et oli võtnud mõnedelt küla lastelt isa?

3. Mida võis naine nüüd arvata iseenesest/ meestest/ armastusest?

4. Juudi mehed ei vestelnud kunagi naisterahvaga nelja silma all. Miks Jeesus ei kartnud kriitikat ega laimujutte?
Miks alustas Jeesus seda vestlust samaaria naisega talt teenet paludes (7)?

5. Kuidas mõistis naine Jeesuse sõnu 10. salmis?
Mida igatses see naine kõige rohkem?
Mida igatsed sina oma elus kõige rohkem? (Võid vastata ka vaikselt oma mõttes.)

6. Loe 14. salm selliselt, nagu Jeesus ütleks seda just sinule. Mida tähendavad need sõnad sinu praeguses eluolukorras?
Milline on inimene, kelle seest voolab elavat vett?

7. Miks vastab Jeesus naise palvele üteldes “Mine kutsu oma mees siia” (15-16)?
Mis oleks juhtunud, kui 16. ja 17. salmi vestlust ei oleks olnud, vaid Jeesus oleks ütelnud kohe 18. salmi sõnad?
Miks tahab Jeesus ka meile näidata meie pattusid enne, kui annab igavese elu vett?

8. Mida võis naine mõelda, kui taipas, et Jeesus tunneb kogu tema endist elu?
Kuidas sai naine aru, et Jeesus ei alaväärista teda, vaid vastupidi - armastab?

9. Jutuajamise jätkudes avaldas Jeesus samaaria naisele, et tema on messias – tõsiasja, mida ta veel teiste eest varjul pidas. Miks ta teie arvates seda tegi (25-26)?

10. Vaata salme 29-30. Milliseid praktilisi muutusi tuli naise ellu seetõttu, et ta sai Jeesuselt elavat vett? (Kuidas muutus tema suhe oma pattudega? Aga külaga?)
Millisest janust Jeesus naise vabastas ja millisest mitte?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus hüüdis ristil: “Mul on janu!” (19:28). Tema, elava vee allika omistaja, pidi kannatama kohutavat keha ja hinge janu. Selle hinna pidi ta maksma elava vee eest, mida ta tänagi meile pakub.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com