7. IMED, TUNNUSTÄHED JA USK Jh.4:46-54TAUST: Kuningas, kelle ametnikust on jutt, oli see Heroodes Antipas, kes oli Ristija Johannese vangi pannud ja hukanud. (Petlemma lapsed tapnud Heroodes oli selle kuninga vanaisa.)Heroodesed olid ainult pooleldi juudid ja rahva seas väga ebapopulaarsed. Kapernaumast Kaanasse on maad 38 km.

1. Mida head ja mida halba kuulus selle Heroodese ametniku ellu enne, kui ta poeg haigestus?

2. Miks ei saatnud ametnik oma teenijaid Jeesuse juurde, vaid läks ise?
Mis koht on sinu praegusest asukohast umbes 40 km kaugusel? Mida võis isa mõelda, kui kõndis seda pikka teed Kaanasse?

3. Miks oli sellel mehel raske paluda Jeesuselt teenet?
Tuleta meelde mingit korda, kui sul oli raske Jeesusele läheneda - millest see tulenes?

4. Miks ütleb Jeesus 48. salmi sõnad?
Mis selles halba on, et mõned soovivad näha imesid ja tunnustähti enne kui usuvad?
Kas sinu meelest sobivad Jeesuse sõnad 48. salmis selle isa kohta? Põhjenda oma vastust.

5. Miks ei läinud Jeesus isaga Kapernauma kaasa, kuigi too seda palus (47,50)?
Kuidas muutus isa usk peale Jeesusega kohtumist (50b)?

6. Miks on meil inimestel nii raske uskuda lihtsalt Jumala sõna enne kui oleme tema abi kogenud?
Millisest Jeesuse tõotusest peaksid sa praegu kinni hoidma?

7. Miks on paranemise hetk Piiblisse märgitud (52)?
Mida oleks isale tähendanud see, kui poeg oleks paranenud hoopis mingil muul ajal kui Jeesuse tõotuse hetkel?

8. Milline sisu on sõnal “usk” selle jutustuse järgi?
Võrdle isa usku oma usuga.

9. Mida õpetab see jutustus meile Jeesuse sõna kohta?
Mis vahet on sellel, kas kannatada ilma Jumala sõnata või Jumala sõnast kinni hoides?

10. Miks ei kasutanud Jeesus oma võimast sõna siis, kui oli ise suremas?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesuse sõnas on vägi, kuna selle eest on makstud kallis hind. Kuninga ametniku poeg võis elada. Selle asemel tuli surra Jumala Pojal.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com