8. KÕIGI POOLT HÜLJATUD Jh.5:1-18TAUST: Tänane teks kirjeldab Jeesuse esimest sabati-riidu juutidega. Sabat oli juutidele püha puhkepäev. Nad uskusid, et messias ei tule oma rahva juurde enne, kui rahvas on pidanud korralikult vähemalt ühe sabati. Arheoloogilistel kaevamistel on Jeruusalemast leitud Betsaida tiik koos sammaskäikudega. (Neljas salm puudub vanimais käsikirjades, seepärast jätame selle tähelepanuta.)

1. Kujuta ette haige mehe igapäevast elu Betsaida tiigi ääres 38 aasta jooksul?
Kreekakeelne sõna astheneia 5. salmis võib tähendada haigust, aga sagedamini tähendab see nõrkust. Pakkuge erinevaid variante selle kohta, mis tal võis viga olla.
Kuidas võisid haiguse esimesed kümme aastat erineda viimasest kümnest aastast?

2. Miks omaksed ei hoolitsenud selle mehe eest (7)? (Mis võis olla mehe enda süü, mis sugulaste süü?)
Millise mulje jätab teile selle mehe iseloom - vaadake tema sõnu 7. salmis?

3. Millised võisid olla paranemist ootavate haigete omavahelised suhted?
Miks ei lasknud teised seda kõige kauem kannatanud meest ees vette?

4. Millesse see mees õieti uskus? (Kust ta abi ootas?)
Milliste imelike paranemisviiside peale inimesed tänapäeval loodavad?
Mis oli selle mehe patt, millele Jeesus viitas 14. salmis?

5. Miks läks Jeesus teie arvates just selle mehe ja mitte mõne teise haige juurde?
Miks küsis Jeesus mehelt sellist iseenesestmõistetavat asja (6)?
Miks ei andnud mees selget vastust Jeesuse küsimusele (7)?
Mida vastaksid sina Jeesusele, kui ta küsiks sinult, kas soovid, et sinu aktuaalne probleem laheneks?

6. Mis on Jeesuse meelest halvem, kui 38 pikka aastat kestev kannatus (14)?
Mis on Jeesuse meelest sinu jaoks halvem variant kui sinu praegune kannatus?

7. Mida võis mees minna templisse tegema, kui oli terveks saanud (14)? Millal hakkas mees Jeesusesse uskuma (kui hakkas)?

8. Miks tegi mees nii, nagu 15. salm räägib - pakkuge erinevaid võimalusi?
Jeesus teadis ette, kuidas asi lõpeb - miks ta siiski parandas selle mehe?

RÕÕMUSÕNUM: Lõpuks pidi Jeesus kogema sama, kui tänase teksti mees: kõik hülgasid ta. Tegelikult oli tema olukord mehe omast veelgi raskem - ka Jumal hülgas ta. Sellepärast võib Jeesus nüüd ütelda sellele, kes tunneb, et on jäänud täiesti üksi: “Keegi siiski hoolib sinust. Sul olen mina.”

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com