9. ELULEIB Jh.6:1-15TAUST: “See prohvet” 14. salmis tähendab Moosese ennustatud enda sarnast prohvetit (5.Ms.18:15,18). Kuna Moosese ajal oli kõrbes söödud mannat, pidi ka uus prohvet seda suutma rahvale anda. Viis leiba ja kaks kala olid ühe inimese lõunasöök.

1. Mis oli Jeesuse populaarsuse põhjus (2)?
Miks ei kestnud Jeesuse populaarsus eriti kaua?
Mida inimesed tavaliselt teevad siis, kui nende populaarsus hakkab haihtuma?

2. Miks proovis Jeesus oma jüngrite usku üha uuesti (5-6)?
Kas jüngrid muutusid targemaks, kui nende usku prooviti?
Kuidas on proovitud sinu usku rahalistes asjades? (Võid vastata vaikselt, mõttes.)

3. 200 teenarit oli tol ajal 2/3 mehe aastapalgast. Kui paljudele inimestele saaks tänapäeva Eestis valmistada ühe söömaaja 8 kuu palga eest (7)?

4. Mida võis väike poiss mõelda, kui läks pakkuma oma toitu ühele jüngritest (9)?
Kas Andreas uskus, et sünnib ime, kui ta rääkis poisi toidust Jeesusele? Mille põhjal otsustad, et uskus/ ei uskunud?

5. Mõned teoloogid väidavad, et leib sai 5000-kordseks, kuna kõik inimesed jagasid kaasasolnud toidu teistega. Mis näitab siin tekstis, et see tõlgendusviis on vale?
Miks on just see ime nii tähtis, et kõik evangelistid on tahtnud selle kirja panna?

6. Millist valitsejat on inimesed läbi aegade enestele soovinud (15)?
Miks Jeesus ei tahtnud sel ajal juutide kuningaks saada, kuigi temal Taaveti pojana oleks selleks õigus olnud?

7. Mida soovivad “rahvamassid” tänapäeval Jeesuselt kõige rohkem?
Mida sina ise soovid Jeesuselt kõige rohkem?
Mida räägib Jeesuse toiduime täna isiklikult sinule?

8. Miks nõudsid inimesed Jeesuselt tunnustähte veel peale seda imet (30)?

9. Mida pidas Jeesus silmas, kui selle ime järel nimetas ennast eluleivaks (35)?

RÕÕMUSÕNUM: Lugege salmid 48-51. Toiduime räägib Jeesusest enesest - sellest, kuidas tema sai eluleivaks. Jeesus pidi surema selleks, et võiksime süüa eluleiba ehk armulaualeiba ja elada igavesti.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com