12. MAAILMA VALGUS Jh.9:1-7; 18-23 ja 35-43TAUST: Arvatavasti ei imestatud ühegi teise Jeesuse tehtud ime üle nii palju, kui pimedana sündinu nägijaks muutmise üle (9:32; 10:21; 11:37). Pimedana sündinud inimese silmamunad pole tavaliselt korralikult välja arenenud; muud meeled - eriti kuulmine - on seevastu eriti teravad.

1. Salmid 1-7.
Milliseks muutub vanemate elu, kui neile sünnib vigane laps?
Milline mulje jääb sulle selle vigase mehe vanematest; kuidas olid nad üle saanud vigase lapse sünnist?
Kujutlege, milline oli selle pimeda kerjuse argipäev.
Mida võis see mees arvata Jumala armastusest?
Palju kordi oli see mees kuulnud möödaminevate inimeste kommentaare oma invaliidsuse kohta. Kas arvate, et inimene võib aja jooksul harjuda selliste märkustega, nagu jüngrite kõne 2. salmis?
Miks püüame inimestena panna nähtud kannatuse alati kellegi süüks?
Millistes olukordades on sulle tundunud, et sina ja sinu lähedased kannatate kellegi süü tõttu?
Mida võis kerjus mõtelda, kuuldes Jeesuse vastust jüngrite küsimusele (3-5)?
Millisel viisil peaksid sinu meelest saama Jumala teod sinu elus avalikuks (3)?
Mida näitab see, et mees ei protesteerinud, kui tundmatu hakkas mudaga tema silmi määrima (6)?
Miks Jeesus ei parandanud meest sealsamas, vaid saatis ta kobamisi teed otsima Siiloahi tiigi juurde?

2. Salmid 18-23. Vanemate reaktsioon. Kogudusest välja heitmine tähendas kogu ühiskonnast eraldamist. Näiteks pulmasid ja matuseid ei saanud pidada mujal kui sünagoogis.
Kuidas vanemad oleksid võinud reageerida jüngrite kommentaarile, kui oleksid seda kuulnud (2)?
Miks vanemad eriti ei rõõmusta poja tervenemise üle?
Miks ei näi terveks saanud mees kartvat kogudusest väljaheitmist erinevalt oma vanematest (22)?
Mis sina oleksid teinud nende vanemate asemel?

3. Salmid 35-43 räägivad Jeesuse ja terveks saanud mehe teisest kohtumisest.
Miks soovis Jeesus uuesti kõneleda terveks saanud mehega?
Miks ei küsinud Jeesus mehelt: “Kas sa usud minusse?” vaid: “Kas sa usud Inimese Pojasse” (35)?
Jeesus esitab sulle täna sama küsimuse. Mis sa temale vastad?
Mida tähendab see, et Jeesus on maailma valgus (5)?
Mida tähendab 39. salm?
Miks pidi Jeesus tundma põrgu pimedust ristipuul, kuigi ta on maailma valgus?

RÕÕMUSÕNUM: Sinu ja sinu armsate inimeste kannatus on antud teile selle jaoks, et Jumala teod saaksid teis avalikuks. Jeesus tunneb teie olukorda ja ütleb isiklikult sinule 3. salmi sõnad.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com