13. HEA KARJANE Jh.10:1-161. Salmid 1-6: Siin Jeesus veel ei paljasta seda, et ta räägib iseendast. Seepärast peaks vestlus piibligrupis püsima ainult tavalise lamba ja lambakarjase ümber.
Millised on lamba omadused nende kuue salmi järgi?
Mis on karjase tunnused nende salmide järgi?
Miks ei saa lammas hakkama ilma karjaseta?
Miks ei saa karjaseid kergesti vahetada?
Mille poolest erineb karjane vargast?
Mis ülesanne on uksehoidjal lamba elus?

2. Salmid 7-10: Vargad, röövlid ja uksed.
Mida tähendab see, et Jeesus on uks/ värav? (Mille värav ta on?)
Keda peab Jeesus silmas kaheksandas salmis?
Miks tahab mõni tulla kristlaste hulka üle aia, mitte Jeesus-ukse kaudu? (Vt. ka 1. salm.)
Mida tähendab see, et kristliku kiriku sees on inimesi, kes tahavad “varastada, tappa ja hukata”?
Kas sinu suhtes on tõeks saanud see, et Jeesus on tulnud sinule andma elu ja kõike ülirohkesti (10)?

3. Salmid 11-13: Alles nüüd paljastab Jeesuse selle, et tema on see Hea Karjane, kellest Vana Testamendi prohvetid kirjutasid (nt. Hs.34 ja Ps. 23.)
Mis vahe on karjasel ja palgalisel karjasel? (Miks on palgaline üldse karjaseks hakanud?)
Keda peab Jeesus silmas rääkides palgalistest?
Leia võimalikult palju asju, mis näitavad, et Jeesus on Hea Karjane.
Mida mõtleksid, kui sinu laps ohverdaks oma elu koera eest?
Kumb asi on sinu meelest mõistetavam: kas see, et inimene sureb looma pärast, või see, et Jumal sureb inimese pärast?
Miks nõustus Jeesus surema sinu eest?
Too migni näide “hundist” kristlaste keskel?
Kuidas peaksid meie päevil karjased võitlema kristlaste gruppidesse kippuvate huntide vastu?

4. Salmid 14-16: Kuidas Hea Karjane ära tuntakse?
Kuidas õpivad lammas ja karjane üksteist tundma? (Kuidas õpib Jeesus meid tundma ja kuidas õpime meie Jeesust tundma?)
Mida õpetab see tekst Jeesuse sõnade kohta (3,4,5,8,16)?
Kuidas võime õppida eraldama Jeesuse häält teistest häältest?
Mis on ühist kõigil maailma kristlastel (16)?
Miks ei saa rääkida Heast Karjasest, rääkimata samas ka tema surmast?

RÕÕMUSÕNUM: Grupijuht loeb 2.Ms.12:7,13. See teks räägib nii lambast kui uksest ja seletab meile, kuidas Jeesusest enesest sai uks.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com