14. ÜLESTÕUSMINE JA ELU Jh.11:1-5 ja 32-46TAUST: Jeesus oli ühe päevateekonna kaugusel Betaaniast, kui ta sai sõnumi Laatsaruse õdedelt.

Salmid 1-5
1. Kuidas võisid need kolm õde-venda teada, et Jeesus neid armastas (3 ja 5)?
Kust sina võid teada, et Jeesus armastab sind ja su peret?

2. Miks ei läinud Jeesus kohe Laatsarust parandama?
Mida pidas Jeesus silmas 4. salmi sõnadega?
Kas sinu arvates võib Jeesus ütelda 4. salmi sõnad ka sinu kannatuse kohta?

Salmid 25-26
3. Mida need salmid tähendavad?
Miks Jeesusesse uskujal ei ole vaja karta isegi surma?

Salmid 32-46
4. Milliste tunnetega lausus Maarja 32. salmi sõnad - pakkuge erinevaid võimalusi.

5. Miks oli Jeesus sügavalt liigutatud (soome k. tõlkes) (33)?

6. Mida võis Maarjale tähendada see, et Jeesus nuttis koos temaga (35)?
Mida tähendab sinule see tõsiasi, et Jeesus on - võibolla sinu teadmata - nutnud koos sinuga lahusoleku tõttu armsast inimesest või mingi muu suure mure puhul?

7. Miks Jeesus Marta arvates tahtis lasta haua avada (38-39)?
Kas Marta uskus, et Jeesus äratab tema venna surnust üles või mitte? Põhjenda oma vastust.
Mida tahtis Jeesus öelda 40. salmi sõnadega?

8. Mis asja täpselt palus Jeesus oma palves salmides 41-42?
Mida võisid kohalolijad tunda, kui nägid Laatsarust hauast välja tulevat (43-44)?

9. Kuidas muutus Marta ja Maarja usk Laatsaruse haual?
Milline mõju oli Jeesuse imel kohalolnud juutidele (45-46)?
Mis põhjusel võivad mõned jääda uskmatuks, kuigi näevad sellist imet?

10. Mis tunne võis Laatsarusel olla ellu tagasi tulles?
Miks äratas Jeesus Laatsaruse üles, kuigi teadis väga hästi, millist hinda tal endal tuleb selle eest maksta (53)?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus äratas üles surnu, kes õigupoolest oli saanud lihtsalt kätte palga oma tegude eest (sest patu palk on surm). Seejärel maksis Jeesus ise tema pattude eest oma surmaga. Seepärast võib Jeesus olla nüüd ülestõusmine ja elu sinule, minule ja meie lähedastele.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com