15. NISUIVA SURM Jh.12:23-33TAUST: Oli kätte jõudnud Jeesuse viimane õhtu. Vabastaja teadis, et ta surmatakse järgmisel päeval. Selles tekstis paljastab Jeesus natuke seda võitlust, mis kees tema südames enne tema hirmsat surma.

1. Miks kreeklased ei tulnud otsejoones Jeesuse juurde (20-21)?
Miks Filippus ei esitanud oma palvet otse Jeesusele (22)?

2. Mida tähendab praktikas oma elu armastamine (25)?
Mida tähendab “oma elu vihkamine” (25)? (“Panna elu kaalule” kõlab algkeeles “elu vihata”.)
Miks ei või meie inimesed saada õnnelikuks, kui paneme oma elu eesmärgiks õnnelikkuse saavutamise?
Mida tähendas 26. salm sobitatuna jüngrite ellu?
Kuidas võiksid sina tänapäeval elada 26.salmi sõnade järgi?

3. Milline võitlus käis Jeesusel sel hetkel südames (27-28)? (Millise kahe variandi vahel pidi Jeesus valima?)
Jeesus oli otsustanud surra inimkonna pattude pärast juba enne maailma tulemist. Miks see teda siiski veel kohutas?
Mille tõttu valis Jeesus nisuiva surma tee?

4. Kui saaksid valida, siis kumma valiksid enesele: õnneliku elu, millest ei ole kellelegi teisele midagi kasu, või kannatustega täidetud elu, mis tooks palju õnnistust teistele? Põhjenda oma vastust.

5. Kas sa võid ütelda enda kannatuse juures, nagu Jeesus ütles: “Just selle (kannatuse) pärast olen siia tulnud” (27. salmi soomekeelne tõlge)? Miks võid, miks ei või?

6. Mille oli Jeesus võtnud oma elu eesmärgiks (28-29)?
Miks sai Jumala nimi austatud just tema Poja surma läbi?

7. Mida tähendavad salmid 31-32?

8. Mis oli Jeesuse vastus Filippuse ja Andrease palvele (23-33)?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus loobus oma elust armastuse pärast meie vastu – kas me siis ei peaks loobuma oma elust armastuse pärast tema vastu!

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com