16. ISSAND TEEB ORJA TÖÖD Jh.13:1-17TAUST: Jeesus oli üürinud toa, kuhu jüngrid valmistasid paasasöömaaja. Vesi, pesunõu ja rätik oli valmis, aga kohal ei olnud teenijat, kes oleks pesnud sööjate jalad enne söömaaja algust. Söödi poollamades, mistõttu pesemata jalad oleksid võinud vähendada lauanaabri söögiisu.

1. Jeesus teadis, et sureb järgmisel päeval. Mida sina teeksid, kui teaksid, et pead homme surema?
Kuidas seostub 3. salm selle olukorraga?

2. Miks ei tahtnud keegi jüngritest teha orja tööd – pesta kaaslaste jalgu? (Miks ei nõustunud seda tegema isegi rühma noorim liige?)
Miks on tähtsusjärjekord meile inimestele nii oluline?

3. Mis tunne võis jüngritel olla asuda mustade jalgadega pidusööki sööma?
Miks asus Jeesus jüngrite jalgu pesema alles siis, kui söömist oli juba alustatud (4)?

4. Mida tahtis Jeesus selle teo kaudu oma jüngritele enda kohta ilmutada?

5. Mis tunne sul oleks, kui Jeesus teeks ära selle töö, mille tegemisest Sa ise oled just keeldunud?
Miks ei tahtnud Peetrus lasta end Jeesusel pesta (6-8)?

6. Mida näitab 8. salmi A-osa Peetruse kohta?
Miks ei ole sellisel inimesel osa Jeesusega, kes keeldub ennast pesta laskmast (8B)?

7. Miks soovis Peetrus nüüd järsku, et pestaks ka tema käed ja pea (9)?
Mida tähendab Jeesuse vastus 10. salmis? (Mida tähendab “puhtaks pesemine”? Aga “jalgade pesemine”?)
Kas sina võid öelda, et Jeesus on saanud pesta sind pattudest puhtaks? Räägi, kus ja millal see juhtus.

8. Miks soovis Jeesus pesta ka Juuda jalad (2,11)?
Mis tunne võis Juudal olla, kui Jeesus pesi tema jalgu, pea kummargil?
Kas Juudas uskus Jeesuse armastusse (1) või ei uskunud?
Mis oli Juuda suurim viga?

9. Kuidas meie tänapäeva kristlased võime järgida seda eeskuju, mida Jeesus meile siin annab? (12-17)?
Miks on kristlasel võimatu pesta teiste jalgu, kui ta pole kõigepealt lubanud Jeesusel oma jalgu pesta?

10. Miks ilmutab just see tegu Jeesuse täiuslikku armastust meie vastu (1)?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus ise liitis ühte selle töö ja ristisurma, öeldes nõnda: “Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane, sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” (Mk.10:43-45).

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com