17. TEE, TÕDE JA ELU Jh.14:1-11TAUST: Kui paljud meist jaksaksid hoolida teiste südamete ebakindlusest, kui teaksime, et järgmisel päeval meid piinatakse ja tapetakse?

1. Mis sa arvad – kas muretsemine ja rahutus näitavad usu puudumist või mitte. Põhjenda oma seisukohta (1).
Mis teeb sind praegusel hetkel rahutuks? (Võid vastata vaikselt.)

2. Mida tähendab 1. salm?
Mida peab inimene uskuma Jumala ja Jeesuse kohta siis, kui ta süda on rahutu?

3. Mida räägib Jeesus usust neis 11 salmis? Vaadake üle kõik kohad, kus sellest räägitakse.

4. Mida saame teada taeva kohta 2.-3. salmi kaudu?
Kuidas seostub esimene salm teise ja kolmandaga?
Millises olukorras on taevas saanud sinule lähedaseks ja tähtsaks kohaks?

5. Mida tähendavad Jeesuse sõnad: “Mina olen tee” (6)?
Mille poolest erineb see, kes ütleb: “Siin on tee” sellest, kes ütleb: “Mina olen tee”?
Miks ei või keegi pääseda taevasse muud teed kui Jeesus-teed pidi?

6. Mida tähendab see, et Jeesus on ka “tõde ja elu” (6)?

7. Mida õpetavad salmid 7-11 meile Jeesuse ja Jumala suhte kohta?
Miks ei või inimene olla kristlane, kui ta ei usu, et Jeesus on Jumal?

8. Millised olid jüngrid, kellele Jeesus rääkis kõik need lohutuse sõnad (vt. 13:37-38, 14:5,8,9)?
Miks olid jüngrid kolme ühise aasta vältel õppinud nii vähe eneste ja Jeesuse kohta?

9. Jeesus keelab jüngreid muretsemast kuid ometigi pidi ise samal õhtul kurbust ja ahastust tundma (Grupijuht loeb Mt.26:37-38). Kuidas saab seletada seda vastuolu Jeesuse sõnade ja tegude vahel?
Mida täpselt kartis Jeesus Getsemanis?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus ei kartnud midagi muud, kui Jumala viha ja patu palka ehk surma. Kuna ta kandis just need meie asemel, võib ta täna meile ütelda: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!” Olgu need sõnad Jeesuse isiklikuks tervituseks ka meile tänasel päeval.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com