19. MURE MUUTUB RÕÕMUKS Jh.16:20-24 ja 32-33TAUST: Jeesus räägib siin sellest, kuidas tema surm (järgmisel päeval) mõjutab tema jüngreid.

1. Miks maailm rõõmustab Jeesuse surma üle (20)?

2. Mida tahab Jeesus meile õpetada sünnitusest rääkides (21)?
Miks on uussünd alati seotud kannatusega?
Mida uut on sinu või sinu lähedaste ellu sündinud kannatuse läbi?
Ilmselt räägib Jeesus 21. salmis ka enda surmast. Miks kõrvutab ta seda sünnitusega?

3. Kuidas kuuluvad ühte rõõm ja kurbus (22)?
Millised asjad võivad meilt meie rõõmu röövida (22)?
Mis rõõm on see, mida keegi ei saa võtta meilt ära?

4. Milliseid tingimusi asetab Jeesus meie palvete kuulda võtmiseks (23-24)?
Mis vahet on sellel, et palutakse Jumalat ja sellel, et palutakse teda Jeesuse nimel?

5. Mida peab Jeesus silmas tõotusega, et isa annab meile kõik, mida temalt palume (23-24)?
Kas sina usud, et Jeesuse tõotused 23. ja 24. salmis kehtivad sinu puhul? Põhjenda oma vastust.
Mis on sinu elu suurim palvevastus?

6. Jeesus ütleb 33. salmis, et kristlastel on ahastust nii kaua, kui nad on maailmas. Mida peab Jeesus ahastuse all silmas?
Miks otsivad paljud kristlased elu, kus poleks üldse ahastust?

7. Mida tähendab see, et meil on rahu Jeesuses ka ahastuste keskel?
Mida sina arvad: kas sellel kristlasel võib olla rahu, kes ei usu, et ahastus tuleb Jumala käest?

8. Mida tähendab see, et Jeesus on maailma ära võitnud (33b)?
Jeesus ütleb täna sinule meeles pidamiseks 33. salmi sõnad. Mida tähendavad need sulle just sinu praeguses olukorras?

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com