20. JEESUS PALVETAB OMADE EEST Jh.17:13-21TAUST: See on viimane palve, mille Jeesus palub oma jüngrite kuuldes.Ta teab, et kohe-kohe kõik põgenevad ja jätavad ta üksi. Sõna “maailm” kasutatakse Johannese evangeeliumis väga sageli, üle 50 korra. Grupijuht võib piiblitunni alguseks lugeda järgmised kohad: 1:9-11; 9:5; 15:18-19 ja 16:33.

1. Mida sina palvetaksid, kui teaksid, et pead varsti surema?
Mida palub Jeesus enda järgijatele oma elu viimasel õhtul?

2. KAITSE (11,12,15)
Mis on need asjad, mille eest sa sooviksid, et Jumal kaitseks sind ja su lähedasi?
Mille eest palub Jeesus kaitset enda omadele? (Miks Jeesus ei palu, et Isa kaitseks neid kannatuste eest?)
Mis on see vahend, mille läbi Jeesus meid kaitseb?

3. MAAILM (13-18)
Mida ütleb Jeesus oma viimases palves maailma kohta?
Mis on vahet jüngritel ja maailmal?
Miks vihkab maailm kristlasi (14)?
Millised kaks ohtu on olemas kristlase suhtes maailmaga? (Miks ei taha Jeesus eraldada enda omasid maailmast “kloostri” seinte vahele, vrdl.18?)
Mõtle selle üle, kas sinu suhe maailmaga on Jeesuse tahte kohane.
Kas sinu koguduse/ usuliikumise suhe maailmaga on selline, nagu Jeesus oma viimases palves palus?

4. RÕÕM (13)
Kuidas saab kristlase elu rõõmuga täidetuks?
Kuidas võib Jeesus arvata, et jüngrid on rõõmsad, kuigi maailm neid vihkab ja kiusab taga?
Määratle sõna “rõõm” – mida Jeesus selle all õieti silmas peab?
Kui tunned, et sinu elus ei ole rõõmu, siis millest see võib olla tingitud?

5. JUMALA SÕNA (14,17,19)
Kas sinul on kerge või raske uskuda, et Jumala sõna (ehk Piibel) on tõde (17)? Põhjenda oma vastust.
Mis juhtub, kui usklik ei tunnusta ühte kohta Piiblist, väites, et see pole tänapäeval enam jõus?
Mida peab Jeesus silmas öeldes, et tõde pühitseb meid (17)?

6. KOKKUVÕTE
Mida õpetab meile Jeesuse ülempreesterlik palve nö. “vaimulikust sõjapidamisest”? (Kui see termin on teile tundmatu, võite jätta selle küsimuse vahele.)
Mis selles Jeesuse palves puudutab sind kõige sügavamalt?

RÕÕMUSÕNUM: “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.” (Jh.1:29) Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud. (Jh.3:16).

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com