21. JEESUS VÕETAKSE KINNI Jh.18:1-14TAUST: Otsi Jeruusalema kaardilt üles Kidroni org ja Ketsemani. Juuda kohta vt. 12:6. Paar päeva peale neid sündmusi tegi ta enesetapu. Suurem osa kinnivõtjatest olid juudid, templivalvurid (3).

1. Kujutage ette, milline oli olnud Juuda elu koos Jeesusega nende kolme aasta vältel. Milliseid häid ja halbu kogemusi võis see sisaldada?
Kas Jeesus armastas teie arvates Juudast samapalju kui teisi jüngreid?
Kas Juudas omalt poolt uskus Jeesuse armastusse? Miks jah või miks ei?

2. Miks tegi Jeesus just Juudast kukruhoidja (12:6)?
Miks on ahnusel inimeste üle nii suur võim?
Millises olukorras võiksid sina reeta ristiusu?

3. Miks võeti Jeesus kinni öösel, mitte päeval?
Kujuta ette juhtunut Ketsemani aias suurte oliivipuude all: sammude kaja pimeduses, tõrvikud, hõiked… Kes näivad meie teksti järgi kartvat, kes on julged (3-6)?

4. Miks astus Jeesus vabatahtlkult aia pimedusest oma kinnivõtjate ette (4)?
Kui Jeesus ütles: “Mina olen see”, kõlas Jumala nimi (Jahve = Mina olen see kes ma olen). Miks langesid sõdurid seda kuuldes maha (6)?

5. Millest hoolis Jeesus kõige rohkem oma kinnivõtmise hetkel?
Salmid 8-9 illustreerivad õieti õnnist vahetuskaupa: Jeesus võttis patuse koha ja valmistas neile pelgupaiga Jumala viha eest. Kujuta ette, et Jeesus ütleb need sõnad Saatana ees, viidates samal ajal sinule ja su lähedastele. Mida tema sõnad niimoodi loetuna sinule tähendavad?

6. Mida tahtis Peetrus mõõgaga lüües korda saata (10)?
Teistes evangeeliumides on kirjas, et Jeesus parandas Malkuse kõrva ära, see oli ta viimane imetegu. Miks ta seda tegi?
Mida võis Malkus rääkida sellest kodus naisele?

7. Jeesus oli just mõni hetk tagasi palunud kolm korda Isa, et ta ei peaks jooma seda kannatuse karikat. Miks võttis ta selle nüüd vabatahtlikult ja rahulikult vastu?
Kes andis Jeesusele tema kannatuse (11)?
Kas sina võid oma kannatuse kohta ütelda samamoodi, kui Jeesus ütles oma kannatuse kohta (11)?
Mis vahet on sellel, kas võtad oma kannatuse vastu Saatana või halbade inimeste käest, või võtad selle vastu oma taevase Isa käest?

RÕÕMUSÕNUM: Karikas 11. salmis sisaldas kogu maailma patu ja saasta: ka kogu selle julmuse, millest ajalehed iga päev räägivad (Ilm.17:4B). Juues Jeesus justkui kallas selle karika enese sisse, nii et see sai osaks temast. Sel viisil sai Jeesusest kõigi maailma patustajate asendaja. Ka sinu asendaja.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com