22. SEE ON TÄIDETUD! Jh.19:25-30TAUST: Ristilöömine on võibolla kõige sadistlikum piinamisviis, mille inimese haige fantaasia on iialgi välja mõelnud. Rääkimine on ristilöödule vaevaline, sest sisse hingates peab ta toetuma läbi jalgade löödud naeltele. Need tunnid, mil Jeesus rippus ristil, oli ta samaaegselt põrgus, sest Jumal oli ta hüljanud. “Jünger, keda Jeesus armastas” oli Johannes ise (26).

1. Salmid 25-27
Miks oli suurem osa risti juurde kogunenud Jeesuse poolehoidjatest naised? (Kas sinu meelest suhtuvad mees ja naine erinevalt kannatusse, mida ei saa enam leevendada?)
Miks ei suutnud Jeesuse ema Maarja hoiduda eemale oma Poja risti juurest?
Mis võis olla selles olukorras Maarjale kõige raskem?
Mida soovis Maarja sel ajal oma pojale: kas imet või kiiret surma? Põhjenda oma vastust.
Kas Maarja uskus veel risti all, et Jeesus oli Jumala Poeg? Põhjenda oma vastust.
Mida need Jeesuse sõnad Maarjale tähendasid? Milline oleks olukord olnud siis, kui Jeesus oleks surnud, ütlemata sõnagi oma emale.
Miks tahtis Jeesus jätta oma ema just Johannese hoolde? (Miks ei olnud Maarjal hea minna tagasi oma nelja järelejäänud poja juurde, kes sel ajal veel Jeesusesse ei uskunud?)
Mõtle, mida tahaks Jeesus sulle selle jutustuse kaudu rääkida sinu suhte kohta oma vanematega?

2. Salmid 28-29
Mõtelge erinevaid põhjuseid, miks ristilöödu kannatab tohutu janu käes?
Mille muu järele oli Jeesusel janu peale vee?
Jeesus oli kord hüüdnud: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!” (7:37). Miks pidi elava vee omistaja nüüd ise janust nõrkema?

3. Salm 30
Grupijuht loeb Mt.3:15, Jeesuse sõnad just enne tema ristimist. Võrdle neid 30. salmiga.
Kas sa usud, et Jeesus on sinu eest täiuslikult täitnud kogu Jumala tahte (ehk kõik tema käsud)?
Mille poolest erinevad järgmised laused: “Jeesus suri” ja “Jeesus andis ära oma hinge” (inglise- ja soomekeelses tõlkes)? (“Jesus gave up his spirit” – siin väljendis sisaldub ka sõna “üles”)
Võrdle Jeesuse viimaseid hetki mõne sinule tuntud inimese viimaste hetkedega. (Mis on Jeesuse käitumises ebatavalist?)

RÕÕMUSÕNUM: Mäletame rikka mehe ja vaese Laatsaruse tähendamissõnast, et põrgus on inimesel kohutav janu. Rikas mees palus Laatsarusel tulla ja jahutada tema keelt kasvõi vette kastetud sõrmeotsaga (Luuk.16:24). Jeesus kannatas ära need põrgupiinad, et sina ei peaks neid kannatama kogu igaviku.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com