23. TÜHJA HAUA JUURES Jh.20:11-18TAUST: Grupijuht loeb Lk.8:1-3, kus on juttu Maarja Magdaleena minevikust. Maarja oli erinevalt jüngritest seisnud Jeesuse risti juures kibeda lõpuni ja olnud tunnistajaks tema hauda panemisele (Mt.27:61). Evangeeliumites esineb sõna “rabbuuni” (16) ainult kaks korda. Sellel on tugevam varjund, kui sõnal rabi (õpetaja).

1. Milline võis olla Maarja Magdaleena elu sel ajal, kui tema sees oli seitse kurja vaimu? (Milline oli argipäev, millised olid inimsuhted, kuidas mõjutasid kõike seda kurjade vaimude põhjustatud “hood”?)
Millised olid need aastad, kui Maarja rändas Jeesust järgides mööda maad ringi?
Milline oli Maarja armastus Jeesuse vastu – vaata, mis sõnadega ta Jeesust nimetab (13,16,18)?

2. Mida näitab Maarja kohta see, et ta seisis risti juures lõpuni ja vaatas ka kuhu hauda Jeesus pandi?
Mida võis Maarja teha need kaks ööd ja ühe päeva, kui Jeesus lamas hauas?

3. Miks ei läinud Maarja haua juurest ära, kuigi see oli tühi (11)?
Miks oli Maarjal nii raske taluda seda, et ta ei saanud enam näha Jeesuse surnukeha ega seda puudutada?

4. Miks Maarja ei imestanud, nähes ingleid hauas istumas – pakkuge erinevaid võimalusi (12-13)?

5. Miks Maarja ei tundnud Jeesust ära, kuigi nägi teda ja rääkis temaga – pakkuge erinevaid võimalusi (14).
Kas sinuga on kunagi juhtunud nii, et Jeesus seisis sinu kurvastuses sulle lähedal, aga sa ei tundnud teda ära? Kui on, siis millal?

6. Miks küsisid nii inglid kui ka Jeesus, miks Maarja nutab – nad ju ometi pidid seda teadma?
Miks soovib Jeesus, et ka sina ütleksid talle oma nutu põhjuse, kuigi ta teab seda kindlasti ka ise?
Kas Maarja nuttis sinu meelest ilmaasjata? Põhjenda oma vastust.
Kuidas me ise võime teada, kas nutame asja pärast või mitte?

7. Mille järgi tundis Maarja lõpuks Jeesuse ära (15-16)?
Miks Jeesus ei tahtnud, et Maarja laseks end tunnetel kanda (17)?
Mida võime õppida Jeesuse kui mehe käitumisest selles olukorras?

8. Tol ajal ei peetud naisi kõlvulisteks tunnistajateks kohtus. Miks ilmus Jeesus esimesena naisele ja andis just temale ülesande tunnistada oma ülestõusmisest?
Jeesus ei olnud seotud oma ühiskonna ebaõiglaste reeglitega nagu šovinismi või range sabatikorraga. Miks ta ei teinud Maarjast oma 12. apostlit nüüd, kui Juudas oli surnud?

9. Kuidas muutis Jeesuse ülestõusmine Maarja edaspidist elu?
Millist lootust toob Jeesuse ülestõusmine sinu ellu?

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com