24. KUI MA EI NÄE, SIIS MA EI USU! Jh.20:19-29TAUST: Tooma sõnu on kirjutatud Uude Testamenti ainult kolm korda. Grupijuht loeb 11:7-8,16 ja 14:5-6.

1. Millised olid Tooma iseloomu head ja halvad küljed?
Miks teie arvates valis Jeesus oma apostliks sellise mehe?
Pakkuge erinevaid võimalusi, miks Toomas ei olnud teiste jüngritega koos ülestõusmispäeva õhtul.

2. Mõned jüngrid olid näinud tühja hauda ja surilinasid ning kuulnud Maarja Magdaleena lugu. Kas nad uskusid sellel õhtul ülestõusmisesse (19)?

3. Miks oli Toomas otsustanud mitte uskuda, kuigi selle poolt kõnelesid kolm asja: Vana Testamendi ennustused, Jeesuse enda ennustused ja tema kümne parima sõbra üksmeelne tunnistus (25)?
Kumb oleks teie meelest olnud loogilisem: kas see, kui Toomas oleks uskunud ülestõusmisesse kõigi nende tunnistuste põhjal, või see, et ta nendest hoolimata ei uskunud?

4. Mis on sinu elus see asi, mida on kõige raskem uskuda ilma nägemata?

5. Järgmise nädala jooksul oli Toomas rõõmsate jüngrite hulgas ainus, kellel polnud mingit põjust rõõmus olla. Millised võisid olla Tooma tunded nende kaheksa päeva jooksul?
Miks Toomas püsis kõigest hoolimata teiste hulgas ega läinud oma teed?
Mis oleks Toomaga juhtunud, kui ta oleks sel ajal läinud oma teed?
Mis juhtub meiega, kui loobume kristlaste osadusest just sel ajal, kui kahtleme kristluse tõdedes?

6. Mida võis Toomas mõtelda, kui kuulis nädala pärast oma sõnu Jeesuse suust (27)?
Kas Toomas pani sõrme Jeesuse armidesse? Põhjendage oma arvamust.
Milline uus Jeesuse risti tähendus avanes Toomale selle sündmuse kaudu?

7. Toomas on esimene inimene Uues Testamendis, kes kutsub Jeesust Jumalaks, mitte lihtsalt Jumala Pojaks (28). Miks on nii tähtis uskuda, et Jeesus ise on Jumal?
Kas sinu usutunnistus ühtib Tooma omaga?

8. Mida ütleb 29. salm täna isiklikult sinule?
Miks peab Jumala armu ja abisse uskuma juba siis, kui neid veel ei näe ega koge?

9. Kuidas suhtub Jeesus tänase teksti järgi inimesse, kes temasse uskuda ei suuda, kuigi tahaks?
Mille poolest erineb kahtlusega võitlev usk sellisest usust, mis kunagi ei kahtle?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus pidi ristil uskuma, kuigi ei näinud. Ta koges sel hetkel vaid Jumala viha aga kutsus ometi Jumalat oma Jumalaks (Mt.27:46). Seal kandis ta ära kõigi uskmatute toomaste karistuse ja võib neid nüüd aidata.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com