25. KAS SA ARMASTAD MIND? Jh. 21:15-19TAUST: Peetrus salgas Jeesust sama palju kordi, kui tunnistas talle oma armastust. Vaata ka Mt. 26:33.

1. Kujuta ette, et oled petnud oma sõpra. Kui kohtad teda järgmisel korral, küsib ta sinult äkki: “Kas sa armastad mind rohkem kui teised?” Mida sa arvaksid, miks ta seda sinult küsib?
Miks küsis Jeesus, kas Peetrus armastab teda teistest jüngritest rohkem (15)?

2. Kreekakeelsest (st. algkeelsest) tekstist on näha, et Peetrus kasutas oma vastuses teist verbi kui Jeesuse küsimuses on. (Kas sa armastad mind? Jah, olen sinu sõber.) Miks muutis Peetrus verbi ära (15-16)?
Kolmandat korda küsides kasutas Jeesus sama sõna kui Peetrus: “Kas ma olen sulle armas?” Miks ta nii tegi (17)?

3. Miks muutus Peetrus kurvaks, kui Jeesus esitas kolmanda küsimuse – arutage erinevaid võimalusi.
Enne kui Peetrus salgas Issanda, oli ta 100% kindel oma armastuses tema vastu. Kas Peetruse armastus oli olnud tõsiseltvõetav juba sel ajal? Põhjendage oma vastust.
Mille tõttu armastas Peetrus Jeesust nüüd?

4. Jeesus küsib täna sinult sama asja kui Peetruselt: “Kas sa armastad mind?” Kas sinu meelest on sellele küsimusele vastata kerge või raske? Miks?

5. Miks küsis Jeesus seda avalikult, teiste jüngrite kuuldes?
Miks andis Jeesus Peetrusele ülesande lausa kolma korda järjest?
Milline oleks võinud olla Peetruse tulevik, kui seda jutuajamist ei oleks olnud?

6. Mida tähendab kristlikus kirikus lambatallede söötmine, lammaste hoidmine ja lammaste söötmine?
Kuidas mõjutas see juhtum Peetruse jutluste sisu?
Kuidas talitab see koguduse karjane, kes Jeesust ei armasta?
Millistele inimestele selle teksti järgi annab Jeesus ülesande?

7. Peetrus oli kuu aega tagasi salanud Jeesuse, kartes surma. Salmides 18-19 Jeesus kuulutab ette tema märtrisurma. Kuidas võis Peetrus vastu võtta selle teadmise ja elada sellega ülejänud elu?
Miks Peetrus ei kartnud enam surma?
Mida sina mõtleksid, kui kuuleksid, et kirgastad Jumalat mitte ainult oma eluga, vaid ka surmaga (19)?

8. Võibolla oled sa petnud Jeesust just samal viisil, kui Peetrus. Kõigest hoolimata ütleb Jeesus sinule täna samad sõnad kui Peetrusele: “Järgi mind” (19). Mida sina temale vastad?


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com