1. NEITSI JÄÄB LAPSEOOTELE (Luuka 1:26-38)

TAUSTAST. Nende sündmuste ajal oli Maarja noor tütarlaps, ilmselt vähem kui 20 aastat vana. Ta oli kihlatud puusepp Joosepiga. Vana Testamendi ajal olid seksuaalsuhted enne abielu rangelt keelatud.

1. Iseloomusta Maarjat! Milliseid järeldusi võid teha teksti põhjal?
 • Milline oli Maarja suhe Jumalaga?
 • Kujuta ette Maarja igapäevaelu väikeses Naatsareti linnas! Millised võisid olla tema rõõmud ja mured?

  2. Miks valis Jumal selle noore tüdruku oma poja emaks?
 • Mõtle erinevatele põhjustele, miks Maarja reageeris ingli tervitusele nii, nagu võime seda lugeda salmist 29.

  3. Miks saatis Jumal Gaabrieli Maarja juurde?
 • Loe salme 32-33! Mida sai Maarja teada lapse kohta, keda ta pidi kandma hakkama? Ütle seda oma sõnadega!

  4. Maarja oli neitsi. Kuidas sai ta uskuda neitsistsündi, kui tal polnud midagi, millega seda tõendada? (Teisisõnu, enne kui tema keha andis rasedusest märku.)
 • Miks nii paljudel tänapäeva inimestel on äärmiselt raske uskuda neitsistsündi?

  5. Matteuse evangeeliumis näeme, et Joosepil oli väga raske uskuda neitsistsündi. Kui Maarja oleks teadnud, mis raskused teda Jeesuse emana ootavad, kas sa arvad, et ta oleks Jumala kutsele vastanud?

  6. Gaabriel ütles kaks korda, et Maarja on Jumalalt armu saanud (salmid 28, 30). Sõna „arm“ tähendab pattude andeksandmist. Miks oli Maarjal seda andestust tarvis?

  7. Võib-olla oled sa vahel tundnud, et sinu probleemid on isegi Jumala jaoks liiga keerulised. Loe salmi 37 ja rakenda seda oma probleemide puhul! Mis tähendus on sellel salmil sinu praeguses olukorras?

  8. Umbes kolmkümmend aastat hiljem seisis Maarja oma poja risti all. Mida ta võis siis mõelda Jumala tõotusest salmides 32-33?

  9. Kui Jumal pakuks sulle elu, mis oleks täis armu, ent samas täis kannatust nagu Maarja elu, kuidas sa Talle vastaksid?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com