2. KARJASED VÄLJAL (Luuka 2:8-20)

TAUSTAST. Jeesuse ajal vaadati karjastele ülalt alla, sest nad ei saanud hingamispäeva pidada. Näiteks ei peetud neid kohtus sobivateks tunnistajateks. Vanas Testamendis olid inglid ilmunud vaid suurtele jumalameestele nagu Aabraham, Hesekiel ja Taaniel.

1. Mõtle nende Juudamaa mägede karjaste igapäevaelule! Millised olid nende rõõmud, millised nende mured?
 • Milline oli sinu arvates karjaste suhe Jumalaga, kelle käske nad ei saanud täita?

  2. Jeruusalemm asus Petlemmale väga lähedal, seal elas palju usklikke. Miks ei ilmunud ingel neile inimestele, vaid karjastele?

  3. Salmis 9 öeldakse, et karjased kartsid üliväga. Mida nad kartsid?
 • Mida sina praegu üle kõige kardad? (Sellele küsimusele võid vastata vaikselt oma südames.)

  4. Mis rõõmustas karjaseid, kui nad kuulsid ingli sõnu (salmid 10-12)?
 • Kujuta ette, et ingel ütleb salmid 10-11 isiklikult sinule! Kas sa saaksid rõõmsaks? Miks?

  5. Mida mõtlesid karjased, kuuldes, et kauaoodatud Päästja magab sõimes? (Sõim on koht, kust loomad söövad heina).
 • Kuidas sina reageeriksid, kui sulle öeldaks: „Maailma Päästja magab pesukausis“?

  6. Mis põhjusel rõõmustasid inglid selle üle, et Jumal sündis mustuses, külmas, vaenlaste ja pisikute keskel (salmid 13-14)?
 • Miks pidi Päästja sellistes tingimustes sündima?

  7. Miks tahtis Jumal oma Poega kohe peale sündi kellelegi näidata?

  8. Kuidas leidsid karjased keset ööd õige lauda?
 • Mis põhjusel suutsid karjased uskuda, et sõimes magav imik on Issand Kristus?

  9. Mis karjaste sõnades kosutas Maarjat ja Joosepit, kes olid üle elanud raske öö?
 • Miks Jumal ei saatnud Maarja ja Joosepi juurde inglit, vaid hoopis karjased?

  10. Karjased rääkisid paljudele, mida nad olid jõuluööl näinud ja kuulnud. Miks kõik teised ei läinud Jeesust kummardama?

  11. Läks veel üle kolmekümne aasta, enne kui Jeesus sai kuulsaks. Enamik karjaseid oli selleks ajaks surnud. Kuidas karjaste elu pärast vastsündinud Jeesuse nägemist muutus? Mis jäi samaks?
 • Mida said karjased nende sündmuste läbi teada oma suhtest Jumalaga?

  RÕÕMUSÕNUM. Inglid laulsid jõuluööl rahust ja rõõmust. Rahul ja rõõmul oli siiski hind, mille pidi maksma Jeesus. Ta hakkas seda maksma sõimes ja lõpetas maksmise ristil.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com